Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của CD

(PLO) - Được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại phiên họp lần thứ IV mới đây, Luật sư, Tiến sỹ Đỗ Ngọc Thịnh còn là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV tại Khánh Hòa. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông về chương trình hành động của ứng viên cũng như những giải pháp nâng cao chất lượng, đảm bảo quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.


Chủ tịch LĐLS Đỗ Ngọc Thịnh
Chủ tịch LĐLS Đỗ Ngọc Thịnh

Ông vừa trải qua kỳ tiếp xúc cử tri tại Khánh Hòa, xin cho biết tại địa bàn này, ông có chương trình hành động như thế nào?


Tôi rất vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và được Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu về ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa.


Tôi nhận thức rằng được trở thành đại biểu Quốc hội, với tôi là một vinh dự to lớn, song cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề trước nhân dân địa phương và nhân dân cả nước, đòi hỏi bản thân tôi phải nỗ lực cố gắng phấn đấu để hoàn thành trọng trách người đại biểu của nhân dân.


Nhận thức rõ về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội và của người đại biểu Quốc hội, trên cương vị hiện tại, với tâm huyết và trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi sẽ cố gắng làm hết sức mình để thực hiện tốt việc gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, sẵn sàng tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri và phản ảnh trung thực, kịp thời với Quốc hội. Tiếp nhận, nghiên cứu, đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết đó. Báo cáo với cử tri về hoạt động đại biểu của mình và chịu sự giám sát của cử tri.


Là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ tham gia tích cực vào hoạt động lập pháp của Quốc hội nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiên quyết khắc phục những tiêu cực trong quản lý Nhà nước. Là người đứng đầu giới luật sư của cả nước, tôi đặc biệt quan tâm đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của tổ chức kinh tế xã hội và lợi ích của Nhà nước. Tập hợp đoàn kết đội ngũ luật sư góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Nếu được là đại biểu Quốc hội, tôi sẽ đóng góp vào việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.


Đồng thời thực hiện chức năng giám sát của đại biểu Quốc hội đối với công tác chấp hành pháp luật, nhất là về các vấn đề bức xúc mà cử tri quan tâm như đấu tranh phòng chống tham nhũng và tội phạm, chấp hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với cán bộ lão thành cách mạng, với người có công với nước (gia đình thương binh, liệt sĩ), chính sách hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc, miền núi… 


Tôi sẽ thường xuyên quan tâm, theo dõi tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa; tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở trung ương trong việc trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương; nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển giai đoạn 2015 – 2020, đã được Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII đề ra, nhằm đưa Khánh Hòa tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp, sớm trở thành đô thị trực thuộc Trung ương.


Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân. Đồng thời với trách nhiệm là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tôi sẽ cố gắng xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát triển vững mạnh và cùng với Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình để cùng với các luật sư hành nghề khi cung cấp dịch vụ pháp lý thì phải đảm bảo chất lượng cho khách hàng, cho nhân dân trên địa bàn Tỉnh và trong cả nước.


Nhân dịp này, tôi xin chân thành cám ơn cấp uỷ Đảng, Ủy ban bầu cử, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, tổ chức hữu quan của tỉnh Khánh Hòa và đặc biệt là cảm ơn các quý vị cử tri đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho tôi được về ứng cử tại địa phương.


-Trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ông sẽ dành ưu tiên để tập trung giải quyết những nhiệm vụ nào của Liên đoàn?


         Với vị trí là Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam tôi sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tập trung củng cố và hoàn thiện vào công tác tổ chức bộ máy nhân sự của Liên đoàn, đề nghị cấp có thẩm quyền thông qua, bầu các chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn, Tổng Thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


 Đưa hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào nề nếp và hiệu quả trong công tác bồi dưỡng luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư theo quy định của Luật Luật sư và hướng dẫn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.


 Đẩy mạnh công tác truyền thông về luật sư, hành nghề luật sư và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; tiếp tục quảng bá, nâng cao vị thế của đội ngũ luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước cộng đồng xã hội và nhà nước


 Phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với các Đoàn Luật sư trong công tác quản lý luật sư theo chế độ tự quản có hiệu quả. Trong đó tập trung vào việc đại diện, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hành nghề của luật sư, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan tới luật sư và khen thưởng, kỷ luật luật sư để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư Việt Nam.


 Tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế tạo cơ hội cho các luật sư thành viên giao lưu, trao đổi và học hỏi với bạn bè quốc tế để có khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng.


 Đề xuất với Bộ Tư pháp phê duyệt đề án thành lập Trường Luật sư, tôi sẽcùng với Ban Thường vụ Liên đoàn chỉ đạo để Trường Luật sư hoạt động có hiệu quả, uy tín, đảm bảo chất lượng đào tạo bồi dưỡng luật sư.


 Tập trung vào việc xây dựng Trụ sở của Liên đoàn Luật sư Việt Nam to đẹp và khang trang vì đó là bộ mặt tư pháp của đất nước. Sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đặt ra cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các nhiệm vụ chính trị pháp lý khi được Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó.


-Vẫn còn tình trạng gây khó khăn cho luật sư trong tác nghiệp. Ông có đề xuất gì để quyền hành nghề hợp pháp của luật sư không bị ảnh hưởng, đặc biệt trong bối cảnh Bộ luật tố tụng hình sự và một số luật liên quan đang chuẩn bị có hiệu lực?


Tình trạng quyền hành nghề hợp pháp của luật sư còn bị gây khó khăn, cản trở cũng là những hiện tượng khó tránh khỏi khi hệ thống pháp luật của nhà nước còn chưa hoàn thiện, khả năng kiểm soát việc thực hiện quyền lực của các cơ quan tiến hành tố tụng còn hạn chế, chưa hiệu quả. Lợi ích ngành, cục bộ, lợi ích cá nhân của một số của một số cán bộ, công chức vẫn còn tồn tại,len lỏi trong hoạt động công vụ mà chưa bị phát hiện xử lý thì việc cản trở quyền hành nghề hợp pháp của luật sư là khó tránh khỏi.


Tuy vậy, nhiều quy định của pháp luật thể hiện sự tiến bộ được thể hiện trong các bộ luật sắp có hiệu lức vào 01/7/2016 đã được Quốc hội thông qua năm 2015 như Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự… sẽ là tiền đề mở đường cho việc thực hiện pháp luật có hiệu quả để loại bỏ những hiện tượng cản trở quyền hành nghề hợp pháp của luật sư và nâng cao khả năng kiểm soát việc thực hiện quyền lực của những người tiến hành tố tụng và các cơ quan tiến hành tố tụng. Từ đó, sẽ cải thiện từng bước những hiện tượng cản trở quyền hành nghề hợp pháp của luật sư.


Về phía các luật sư, cũng phải ý thức và trách nhiệm trong việc tự bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của mình khi bị xâm phạm, các luật sư cần phải có khả năng ứng xử và xử lý tốt mối quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng để thể hiện tinh thần và thái độ trách nhiệm trong việc phối hợp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cá nhân, công dân, các tổ chức kinh tế xã hội và lợi ích nhà nước,tránh sự hiểu nhầm của các cơ quan tiến hành tố tụng.


Về phía Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần phải thể hiện khả năng phối hợp bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, cần có những hành động khẩn trương, kiên quyết để cùng các luật sư bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp. Chúng ta cần phải thể hiện sức mạnh tập thể của cộng đồng luật sư trong việc thực thi luật pháp và thực hiện pháp chế.


-Trân trọng cảm ơn ông!Thu Hằng (thực hiện) (Nguồn: baophapluat.vn)

760 views0 comments