Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam thăm và làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương

(VBF) - Ngày 24/8/2016, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN đã đến thăm và làm việc với Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.


Tham dự buổi làm việc có: Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN; Luật sư Lê Hồng Nguyên, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Phó Trưởng Cơ quan đại diện LĐLSVN tại TP. Hồ Chí Minh; Luật sư Nguyễn Văn Hiền Phúc, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bình Dương cùng các Luật sư trong Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.


Tại buổi làm việc, các luật sư đã tập trung thảo luận về tình hình tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương; những khó khăn, bất cập trong hoạt động hành nghề luật sư.


Kết quả buổi làm việc, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã thống nhất những nội dung và kế hoạch sẽ triển khai về công tác bồi dưỡng luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư trong thời gian tới. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đánh giá cao về công tác chuẩn bị và triển khai công tác bồi dưỡng luật sư và trợ giúp pháp lý của luật sư thuộc Đoàn luật sư Bình Dương. Thường trực LĐLSVN tin tưởng Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương sẽ làm tốt, hiệu quả, chất lượng các công tác nêu trên trong năm 2016. Qua buổi làm việc, Thường trực LĐLSVN và Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương thống nhất sẽ tiếp tục có những buổi trao đổi và làm việc giữa LĐLSVN và Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương để tăng cường sự phối hợp giữa LĐLSVN và Đoàn luật sư trong việc thực hiện các chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật Luật sư và Điều lệ LĐLSVN.AV


0 views0 comments