Gần 200 luật sư khu vực miền Đông Nam Bộ đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Với 4 chuyên đề bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ: “Kỹ năng của luật sư trong giải quyết các tranh chấp tài chính ngân hàng”; “Kỹ năng trong giải việc giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương pháp trọng tài”; “Những điểm mới trong Bộ luật Dân sự 2015”; “Kỹ năng của luật sư trong đại diện ủy quyền”, các luật sư tham gia khóa bồi dưỡng đã có 02 ngày học chất lượng và bổ ích.

Tham gia giảng dạy khóa bồi dưỡng, PGS. TS. Đỗ Văn Đại – Trưởng khoa Dân sự trưởng Đại học Luật TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học pháp lý (Trung tâm trọng tài quốc tế) đã cung cấp cho các luật sư một số điểm mới của BLDS năm 2015, các vấn đề về xác lập hợp đồng, điều kiện có hiệu lực của hợp đồng, thực hiện và vi phạm hợp đồng, giải quyết tranh chấp Hợp đồng và Luật sư Trương Thị Hòa – Đoàn Luật sư TP HCM đã làm sâu sắc một số vấn đề chế định pháp lý về đại diện ủy quyền của luật sư cùng các kinh nghiệm thực tiễn. 02 giảng viên đã đưa ra rất nhiều tình huống thực tiễn để các luật sư tham gia trao đổi và thảo luận.

Đánh giá về kết quả của khóa bồi dưỡng, Luật sư Trương Xuân Tám - Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Phó Chủ nhiệm ĐLS BRVT cho biết: “Khóa bồi dưỡng có chất lượng chuyên môn rất tốt, số lượng luật sư tham gia vượt kế hoạch đề ra”.

7 views0 comments

Recent Posts

See All