Ghi chép từ chuyến đi của ĐCT - LĐLSVN tham dự Hội nghị thường niên của HHLSQT (IBA) (KỲ IV)

Kỳ 4: Chống tham nhũng trong Hoạt động Tư pháp, chìa khóa xây dựng hệ thống Tư pháp hiệu quả


Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ I)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ II)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ III)


Sáng 19.9.2016, tại khách sạn Washington Mariott Wardman Park, IBA đã tổ chức hội thảo với chủ đề : chống tham nhũng trong hoạt động Tư pháp, chìa khóa xây dựng hệ thống tư pháp hiệu quả.

Chủ trì Hội thảo là Chủ tịch Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA), ông David W Rivkin cùng với các diễn giả chính bao gồm Chánh án Tòa án Tối cao Singapore, Chánh án Tòa án bang Queen’s Land – Australia, đại diện Hiệp hội Công tố viên quốc tế đóng tại The Hague (Hà lan), đại diện Tổ chức minh bạch Quôc tế và một số diễn giả khác.


Chủ tịch Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA), ông David W Rivkin cùng với các diễn giả tại Hội thảo
Chủ tịch Hiệp hội Luật sư quốc tế (IBA), ông David W Rivkin cùng với các diễn giả tại Hội thảo

Tham dự hội thảo có khoản hơn 300 Luật sư từ nhiều quốc gia. Đoàn công tác của VBF do Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch VBF dẫn đầu cùng các thành viên trong đoàn đã tham dự buổi Hội thảo này.         

Nội dung Hội thảo đề cập đến nhiều vấn đề và khía cạnh của lĩnh vực chống tham nhũng trong Hoạt động Tư pháp.


Hiệp hội Luật sư Quôc tế (IBA) đã đưa ra một chương trình chống tham nhũng trong hoạt động nghề nghiệp của các Luật sư. IBA đã xây dựng một chương trình mẫu có thể áp dụng ở nhiều Quốc gia.

Theo sáng kiến của Singapore, IBA đã tiến hành khảo sát tại một số Thành viên và xác định có hai phát hiện quan trọng về các hành vi tham nhũng là Đưa và Nhận Hối lộLạm dụng Quyền lực Nhà nước, Quyền lực Chính trị để Nhận Hối lộ. Các hành vi này diễn ra ngay cả trong giao dịch khối tư nhân và xã hội, trong khi lạm dụng quyền lực Nhà nước diễn ra trong khối công quyền, trong đó có hệ thống Tư pháp.


Ảnh hưởng và hậu quả xấu của tham nhũng không chỉ tồn tại trong một nhóm xã hội, mà còn ảnh hưởng tới cả sự phát triển, trong đó có môi trường lành mạnh của cả một Quốc gia. Các Nhà đầu tư sẽ không thể đầu tư kinh doanh sản xuất vào một đất nước mà nền Tư pháp không minh bạch và hoạt động không hiệu quả, với các thủ tục hành chính tiềm tàng dẫn đến các hành vi tham nhũng.

Hệ thống Tòa án không minh bạch và có biểu hiện tham nhũng sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của Xã hội vào một nền Công lý, Công bằng xã hội.


Nếu không có một Hệ thống Pháp luật hoàn thiện, tham nhũng sẽ ngày các tăng lên, đặc biệt ở một số nước đang phát triển.


Hoạt động xét xử của Tòa án cần bảo đảm Thẩm phán độc lập trong xét xử. Nhưng mặt khác cũng cần bảo đảm an ninh an toàn cho Thẩm phán. Quá trình đạo tạo bồi dưỡng, bổ nhiệm Thẩm phán cũng có ảnh hưởng tới những vấn đề tham nhũng trong hoạt động Tư pháp của Quốc gia.


Cần nhận diện những hoạt động tiêu cực của Luật sư có liên quan tới hoạt động tham nhũng, để phòng chống Tham nhũng có sự tham gia và thông qua các hoạt động của Luật sư, vì Tham nhũng không chỉ xảy ra trong các Cơ quan Công quyền, mà còn xảy ra trong các giao dịch của Khối Tư nhân và xã hội.

Khi phát hiện có những hành vi tham nhũng trong hoạt động Tư pháp thì hoạt động điều tra, truy tố, xét xử cũng bị tác động, ảnh hưởng từ nhiều nguồnkhác nhau, áp lực lên những hoạt động này không phải là nhỏ. Do đó việc bảo đảm an ninh an toàn cho Công tố viên, Thẩm phán trong quá trình điều tra truy tố xét xử cũng cần đặt ra.


Các diễn giả và các đại biểu tham dự Hội thảo đều nhấn mạnh tới tính Minh bạch trong các hoạt động không chỉ của Tòa án (minh bạch trong Hoạt động Tư pháp), mà còn của các Tổ chức Kinh tế xã hội khác. Minh bạch để nâng cao môi trường xã hội, tạo hệ thốnggiám sát và hệ thống xét xử hiệu quả của các Quốc gia. Do đó phòng chống tham n