Ghi chép từ chuyến đi của ĐCT - LĐLSVN tham dự Hội nghị thường niên của HHLSQT (IBA) (KỲ VI)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ I)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ II)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ III)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ IV)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ V)


Kỳ 6: Tiếp cận Công lý của người dân với tình hình Pháp luật hiện tại ở Hoa kỳ

Sáng 20/9/2016, theo chương trình đã dự kiến, đoàn công tác của Liên đoàn Luật sư Việt Nam dự Hội nghị thường niên 2016 đã tham gia tọa đàm do Hiệp hội Luật sư Hoa kỳ (ABA) tổ chức tại Palladian Ballroom, Ommi Shoreham Hotel. Chủ trì buổi tọa đàm là bà Linda A. Klein, Chủ tịch đương nhiệm ABA, cùng bốn diễn giả trong ban lãnh đạo của ABA. Tọa đàm diễn ra từ 8.00h đến 9.30h sáng.


Nội dung buổi Tọa đàm tập trung vào những thách thức của ABA trong việc đáp ứng những nhu cầu cung cấp dịch vụ pháp lý cho người dân khi có tới 80% dân số Hoa kỳ không được tiếp cận Công lý, chủ yếu tập trung vào những đối tượng trung lưu và những người dân nghèo. Làm thế nào để rút ngắn khoảng trống cung cấp dịch vụ Pháp lý cho các đối tượng nêu trên? Những thách thức của ABA trong việc khuyến khích và quản lý đội ngũ Luật sư, Luật gia trong việc cung cấp dịch vụ Pháp lý tới những đối tượng chưa có điều kiện tiếp cận Công lý nêu trên, đồng thời cũng phải đánh giá tác động của những đối tượng không phải là Luật sư/Luật gia cũng tham gia vào việc cung cấp dịch vụ Pháp lý trong xã hội như các Kiểm toán viên, các Công ty Kiểm toán…


Những thay đổi nhanh chóng của xã hội trong quá trình Toàn cầu hóa và những tác động mạnh mẽ của Công nghệ Thông tin, những giao dịch xuyên biên giới cũng đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận Công lý của người dân. Pháp luật không đơn thuần được áp dụng của Hoa Kỳ hay một quốc gia nào, mà còn có sự áp dụng pháp luật của nhiều quốc gia vào những giao dịch quốc tế.


Mô hình tổ chức hành nghề truyền thống cũng đã có những thay đổi với những mô hình tổ chức hành nghề cung cấp dịch vụ pháp lý qua mạng, tạo sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý. Còn có những mô hình cung cấp dịch vụ pháp lý giữa những người không phải Luật sư đã kết hợp với một số Luật sư để cùng tham gia cung cấp các dịch vụ pháp lý. Vậy phải đối xử với các mô hình cung cấp dịch vụ pháp lý mới như thế nào? Nếu các Luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư cung cấp các dịch vụ pháp lý tốt cho xã hội thì cũng hữu ích cho xã hội. Tuy vậy cũng cần phải tính tới các tiêu chuẩn và điều kiện của những người khi tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý. Trách nhiệm của ABA cần phải có những quy định về các mô hình các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý mới trong xã hội.


Thế giới hôm nay luôn thay đổi và luôn có những vấn đề mới đặt ra thì tổ chức xã hội nghề nghiệp Luật sư cần phải nắm bắt được những chuyển động của đời sống xã hội, những thông tin từ cộng đồng xã hội về những hoạt động cung cấp dịch vụ pháp lý.


Việc đáp ứng các nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của người dân, của các tổ chức sẽ góp phần không những làm cho bộ máy Nhà nước lành mạnh hơn, mà còn làm cho công bằng xã hội được bảo đảm. Tuy vậy, cần phải có các tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ pháp lý nhất định để đảm bảo chất lượng và rút ngắn khoảng trống trong tiếp cận Công lý của người dân, tạo cơ hội cho họ tiếp cận Công lý một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.


Hiệp hội Luật sư Hoa kỳ (ABA) luôn đánh giá về những hiệu quả cung cấp dịch vụ pháp lý của Luật Sư và tổ chức hành nghề Luật sư trong lĩnh vực tiếp cận công lý của người dân, từ đó nâng cao trách nhiệm phụng sự xã hội của đội ngũ Luật sư. Các Hiệp hội Luật sư của các quốc gia khác cũng có thể tham khảo về những hoạt động này của ABA.


Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

29 views0 comments