Ghi chép từ chuyến đi của ĐCT - LĐLSVN tham dự Hội nghị thường niên của HHLSQT (IBA) (KỲ VIII)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ I)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ II)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ III)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ IV)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ V)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ VI)

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 18 - 23/09/2016 (KỲ VII)


Kỳ 8: Sự độc lập của nghề Luật sư


Chuyên đề “Sự độc lập của nghề Luật sư” đã thu hút sự có mặt của hầu hết đại diện các Hiệp hội Luật sư của các nước tham gia Hội nghị thường niên IBA 2016 tại Washington DC bởi nội dung của chuyên đề đã động chạm tới bản chất của nghề Luật sư.


Vào tháng 2/2015, IBA đã thành lập một Nhóm nghiên cứu, sau đó, trên cơ sở kết quả của Nhóm nghiên cứu, IBA đã có bản báo cáo chính thức về sự độc lập của nghề Luật sư. Báo cáo đã đánh giá toàn diện về những yếu tố và điều kiện tác động đến hoạt động của nghề Luật sư, từ đó có thể khuyến cáo xây dựng phát triển nghề Luật sư ở mỗi Quốc gia và trên thế giới.


Quang cảnh buổi Hội thảo (Nguồn: Internet)
Quang cảnh buổi Hội thảo (Nguồn: Internet)

Ông Davit W Rivkin, Chủ tịch IBA, trong phát biểu khai mạc chuyên đề về sự độc lập của nghề Luật sư đã cho rằng mỗi một Liên đoàn Luật sư ở các nước cần phải nhận diện đầy đủ về những thách thức đối với tính độc lập của nghề Luật sư. Mỗi một nước phát triển và nước đang phát triển cần có những sáng kiến để đảm bảo cho tính độc lập của nghề Luật sư. Tính bảo mật của nghề Luật sư đối với các thông tin từ khách hàng cần phải được đảm bảo và tôn trọng. Bảo mật trong hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp cần phải có những quy định về khía cạnh pháp lý ở mỗi nước. Đó là những vấn đề gặp phải trong quan hệ hành nghề luật sư,  do đó cần phải ngồi với nhau để cùng xem xét từng vấn đề vì nó liên quan đến hoạt động hành nghề Luật sư.


Các diễn giả và các đại biểu tham dự tọa đàm chuyên đề về sự độc lập của nghề Luật sư đã phân tích các khía cạnh khác nhau khi nêu lên bản chất của nghề Luật sư cũng như tính độc lập của nghề Luật sư với những yếu tố và điều kiện tác động đến tính độc lập của nghề Luật sư ở mỗi nước và nghề Luật sư trên thế giới hiện nay. Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng tính độc lập của nghề luật sư không phải từ trên trời rơi xuống, mà đó chính là quá trình vun đắp xây dựng phát triển của mỗi một Quốc gia và của chính đội ngũ Luật sư trong hoạt động nghề nghiệp. Do đó, tính độc lập của nghề nghiệp Luật sư trước tiên phải được Pháp luật ở mỗi nước quy định, xác định rõ quyền và nghĩa vụ của Luật sư trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng và cộng đồng xã hội. Trên cơ sở đó yêu cầu các Luật sư cần phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình hành nghề để phụng sự xã hội và tạo lập sự tin cậy của khách hàng và cộng đồng xã hội.


Tính độc lập của nghề Luật sư có mối quan hệ với thể chế Dân chủ của mỗi nước, trong đó không phải chỉ có quyền và nghĩa vụ của Luật sư được Pháp luật quy định và được thực hiện nghiêm túc, mà còn liên quan tới quyền con người và quyền, nghĩa vụ công dân cũng phải được Pháp luật quy định và phải được tôn trọng thực hiện.


Quyền và nghĩa vụ của Công dân có mối quan hệ tới quyền và nghĩa vụ của Luật sư trong việc cung cấp các dịch vụ pháp lý, trong đó có chất lượng của cá