Giao lưu - Đối thoại về đạo đức nghề nghiệp luật sư

Ngày 04-7-2015, tại Hội trường Học viện Hành chính quốc gia, TP. HCM, Đoàn luật sư TP.HCM tổ chức “Giao lưu- Đối thoại về đạo đức nghề nghiệp luật sư” (Giao lưu - Đối thoại). Tham dự có gần 500 luật sư là thành viên Đoàn luật sư TP.HCM. Tham gia giao lưu đối thoại với các luật sư có luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Liên Đoàn luật sư Việt Nam (LĐLSVN); luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch LĐLSVN; luật sư Trương Thị Hòa; luật sư Nguyễn Văn Hòa; luật sư Phạm Thị Ngọt và luật sư Nguyễn Minh Tâm.

Đây là chương trình nằm trong kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ định kỳ hàng năm theo kế hoạch của Liên Đoàn luật sư Việt Nam nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ cũng như đạo đức nghề nghiệp cho các luật sư. Điểm khác biệt ở lớp bồi dưỡng này là không đi theo lối mòn theo kiểu tổ chức của “một lớp học”- tức là khắc phục được tình trạng học viên ngồi nghe giảng viên giảng bài một cách thụ động mà theo đề cương thiết kế chương trình tập trung đề cao tính tương tác, chủ động tham gia trao đổi, tranh luận của các học viên với các giảng viên là các luật sư dày dạn kinh nghiệm dựa trên các tình huống cụ thể. Chẳng hạn, quy tắc “ Bảo vệ công lý và Nhà nước pháp quyền” có mâu thuẫn với “Bảo vệ tốt nhất quyền lợi của khách hàng”? Luật sư phải làm gì để xứng đáng với sự tin cậy của xã hội?... Và với gần 20 tình huống được ban tồ chức lớp học đặt ra liên quan đến các vấn đề “Quan hệ với khách hàng”; “Quan hệ với đồng nghiệp” hay “Quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng”, các luật sư tham gia Giao lưu - Đối thoại còn đưa ra nhiều tình huống cụ thể mà trong quá trình hành nghề các luật sư thường gặp để trao đổi, tranh luận nhằm đưa ra một cách ứng xử có hiệu quả, phù hợp nhất.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN, người thiết kế giáo án và dẫn chương trình Giao lưu - Đối thoại này cho biết: Phương pháp bồi dưỡng kiến thức mới này được áp dụng lần đầu ở lớp bồi dưỡng cho các luật sư Đoàn luật sư TP HCM, sau đó sẽ rút kinh nghiệm, bổ xung cho hoàn chỉnh từ nội dung đến phương pháp, cũng như thời lượng cho phù hợp để áp dụng cho các lớp bồi dưỡng sau.
4 views0 comments