Hội đồng KTKQTS hành nghề LS khu vực phía Bắc họp chuẩn bị cho kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2015

Thực hiện Quyết định số 22/QĐ-LĐLSVN ngày 31/3/2015 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc, ngày 12/6/2015 tại trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội đồng đã tổ chức họp để chuẩn bị tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc đợt 1 năm 2015.

Quang cảnh buổi họp
Quang cảnh buổi họp

Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Dương – Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp. Về phía Liên đoàn luật sư Việt Nam có LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Bắc và các thành viên Hội đồng kiểm tra. Tại phiên họp này, Hội đồng đã rà soát toàn bộ công việc chuẩn bị tổ chức kỳ kiểm tra, thông qua Kế hoạch tổ chức kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và một số nội dung khác liên quan đến kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

0 views0 comments