Hội đồng tư vấn án lệ họp xem xét các dự thảo án lệ trình Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Vào ngày 22/9/2016 tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao (số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Hội đồng Tư vấn Án lệ đã tổ chức phiên họp để xem xét các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án dự kiến đề xuất phát triển thành án lệ và các dự thảo án lệ, dưới sự chủ trì của đồng chí PGS. TS. Nguyễn Hoà Bình - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Án lệ.


Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Được thành lập theo Quyết định số 613/QĐ-TANDTC ngày 26/8/2016, Hội đồng Tư vấn Án lệ bao gồm 11 thành viên, bao gồm đại diện Lãnh đạo của Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Hội Luật gia Việt Nam, một số chuyên gia và cơ sở đào tạo khoa học pháp lý, trong đó có TS. LS. Phan Trung Hoài - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Hội đồng có nhiệm vụ nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung của từng bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ và nội dung của từng dự thảo án lệ để lưu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao.


Tiếp theo kết quả Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao công bố 6 án lệ vào đầu năm 2016, phiên họp lần này nhằm tiếp tục triển khai công tác xây dựng và phát triển án lệ ở Việt Nam.Vụ Pháp chế và quản lý khoa học Toà án nhân dân tối cao đã nghiên cứu, rà soát, lựa chọn một số bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án đề xuất phát triển thành án lệ. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, các thành viên Hội đồng Tư vấn Án lệ đã cho ý kiến đối với 14 bản án, quyết định để phát triển thành án lệ, trong đó có một số bản án, quyết định chưa nhận được sự đồng thuận chung lựa chọn làm án lệ.Cùng với các thành viên khác, TS LS Phan Trung Hoài đã phát biểu ý kiến tại phiên họp, đánh giá cao công tác chuẩn bị của Vụ pháp chế và quản lý khoa học Toà án nhân dân tối cao trong công tác lựa chọn và chuẩn bị dự thảo án lệ, các tiêu chí và phương thức xem xét, đánh giá các bản án, quyết định được đề xuất thành án lệ, đồng thời góp ý chi tiết từng dự thảo án lệ cụ thể. Một số ý kiến đóng góp của đại diện Liên đoàn Luật sư Việt Nam được phiên họp thảo luận kỹ, nhận được sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng Tư vấn Án lệ.


Phát biểu kết luận phiên họp, PGS. TS Nguyễn Hoà Bình, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Án lệ đã hoan nghênh các ý kiến đóng góp chi tiết, cụ thể và xác đáng của các Thành viên, trong đó bao gồm cả về mặt kỹ thuật lẫn nội dung, đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo đảm các tiêu chí có giá trị nhằm phân tích, giải thích các vấn đề, sự kiện pháp lý, chỉ ra nguyên tắc, đường lối xử lý, quy phạm pháp luật cần áp dụng trong một vụ việc cụ thể, qua đó có giá trị hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử... Chánh án Toà án nhân dân tối cao yêu cầu Vụ pháp chế và quản lý khoa học tiếp thu, tổng hợp, giải trình từng vấn đề liên quan đến các dự thảo án lệ để dự kiến trình Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua vào đầu tháng 10/2016, sau đó chính thức công bố ban hành.


Tin và ảnh:H.P

3 views0 comments