Hội nghị phát động thi đua năm 2019 của Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

Ngày 4/4/2019, tại Trung ương Ủy ban đoàn kết tôn giáo Việt Nam, đại diện các tổ chức thành viên Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo, gồm: Trung ương Ủy ban đoàn kết công giáo Việt Nam, Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Thánh Tin lành Việt nam (Miền Bắc) và Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị phát động thi đua và ký kết thực hiện giao ước thi đua năm 2019 với chủ đề: Đoàn kết, Đồng hành và Lan tỏa. Ông Ngô Sách Thực - Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tham gia ký bản giao ước thi đua với các nội dung chính như sau:

1. Tuân thủ pháp luật và các quy định của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực hoạt động của mỗi tổ chức thành viên.

2.  Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Hiến chương, tôn chỉ, mục đích của mỗi đơn vị thành viên năm 2019 đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt là công tác xây dựng, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi tổ chức. Phấn đấu mỗi tổ chức có ít nhất 2 đến 3 hoạt động có hiệu quả, 5 cá nhân điển hình tiên tiến và mô hình tiêu biểu.

3. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do MTTQ phát động, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Thường xuyên nắm bắt tâm tư và tập hợp, tổng hợp ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cán bộ, hội viên, tín đồ, chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo và nhân dân để phản ánh với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hàng quý và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thi đua thực hiện thắng lợi Chương trình phối hợp, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với trọng tâm là: nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của mỗi tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

4. Giữ mối liên hệ, thường xuyên phối hợp, giúp đỡ và tích cực tham gia các hoạt động phong trào liên kết giữa các đơn vị thành viên trong lĩnh vực pháp luật và tôn giáo.

5. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tích cực tham gia đầy đủ và đúng thành phần các hoạt động của Cụm thi đua do Cụm trưởng điều hành. Tổ chức tổng kết thi đua năm 2019 theo đúng thời gian quy định và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

6. Các thành viên trong Cụm thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh lễ phát động thi đua năm 2019

Liên đoàn Luật sư Việt Nam

9 views0 comments