Hội nghị triển khai luật sư tư vấn pháp lý cho công dân

(VBF) - Ngày 06/7/2016, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị tập huấn cho hơn 100 luật sư tham gia tư vấn pháp lý cho công dân đến khiếu nại tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương.


Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, sáu tháng đầu năm 2016, có tổng số 243 luật sư tham gia tư vấn tại Trụ sở tiếp công dân T.Ư ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, thực hiện hơn 1.600 lượt tư vấn pháp lý. Các ý kiến cho rằng, thời gian qua, các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại Trụ sở tiếp công dân T.Ư hầu hết phức tạp, kéo dài nhiều năm, vì vậy, cơ quan chức năng cần lựa chọn một số vụ điển hình để trợ giúp pháp lý cho người dân và giúp cơ quan nhà nước giải quyết dứt điểm, qua đó rút kinh nghiệm về cách làm để thực hiện việc tư vấn thiết thực, hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan phối hợp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân tại địa phương, hạn chế khiếu nại vượt cấp; tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật để người dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.


Thời gian tới, việc triển khai luật sư tham gia tư vấn pháp lý cho công dân đến khiếu nại, tố cáo tại trụ sở tiếp công dân Trung ương cần phải tiếp tục có sự triển khai đồng bộ giữa các cơ quan phối hợp, tìm hướng giải quyết thỏa đáng và nâng cao công tác tiếp dân trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo để người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng thẩm quyền trình tự, thủ tục, không làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh của nhân dân và cơ quan nhà nước.AV

4 views0 comments