Hội thảo định hướng xây dựng quy định thành lập trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại qt

(VBF) - Sáng ngày 19 tháng 8 năm 2015, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về định hướng xây dựng Thông tư quy định về việc thành lập và hoạt động của trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế thực hiện Quyết định số 123/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế từ năm 2010 đến năm 2020”.

Tham dự hội thảo có các đại biểu là đại diện của các Bộ, ngành, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, các luật sư thuộc Liên đoàn luật sư Việt Nam, đại diện của một số đoàn luật sư phía Bắc như Hà Nội, Bắc Ninh; các luật sư thuộc các tổ chức hành nghề luật sư nổi tiếng như công ty luật YKVN, Baker & McKenzie... Sau khi nghe đại diện Cục Bổ trợ tư pháp – Bộ Tư pháp giới thiệu về định hướng xây dựng Thông tư quy định về việc thành lập và hoạt động của trung tâm liên kết đào tạo luật sư thương mại quốc tế, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến xây dựng Thông tư.


Phát biểu tại Hội thảo, luật sư Diệp Thị Hoài Nam – Phó chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo bồi dưỡng và xây dựng phổ biến pháp luật, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng bên cạnh yêu cầu quản lý chung về chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cần xem xét giá trị của chứng chỉ đào tạo của các trung tâm này trong quan hệ với chứng chỉ đào tạo nghề luật sư. Nhiều ý kiến phát biểu tập trung vào mục đích đào tạo; mở rộng hay thu hẹp đối tượng đào tạo; điều kiện thành lập trung tâm... Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị cân nhắc về căn cứ pháp lý để ban hành Thông tư này.

Phát biểu bế mạc hội thảo, Ông Vũ Hồng Dương, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã ghi nhận các ý kiến của các đại biểu tham dự hội thảo và trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến này Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục hoàn chỉnh dự thảo Thông tư./

17 views0 comments