Hội thảo Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Sáng 28.11.2020 tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp với Dự án JICA, Nhật Bản tổ chức Hội thảo: “Góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam”.

Tham dự Hội thảo có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Các Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Luật sư Nguyễn Văn Chiến, Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh và Luật sư Nguyễn Văn Trung. Về phía dự án JICA, Nhật Bản có Luật sư Edagawa Mitsushi. Tham dự Hội thảo có đại diện Bộ Tư pháp, Bộ Công an, đại diện Luật sư là Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc.


Các đại biểu tham dự hội thảo


Phát biểu khai mạc Hội thảo, Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam nêu rõ: Qua thực tế thực hiện Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong những năm qua cho thấy, Điều lệ Liên đoàn đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, bất cập làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư, sự phát triển của đội ngũ luật sư và nghề luật sư. Hội thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ lần này được xây dựng trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo và định hướng: “Đáp ứng yêu cầu về tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư và yêu cầu phát triển nghề luật sư, phát triển đội ngũ luật sư trong công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế”.


Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu khai mạc hội thảo


Luật sư Edagawa Mitsushi đánh giá cao việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam là hết sức quan trọng và cần thiết. Trong điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam ngày càng phát triển thì việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ là rất kịp thời trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.


Luật sư Luật sư Edagawa Mitsushi phát biểu tại hội thảo


Luật sư, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Đại diện Tiểu ban xây dựng Dự thảo trình bày Báo cáo: V/v tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Liên đoàn đối với Dự thảo sửa đổi Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-BTV ngày 22/7/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn, Kế hoạch hoạt động năm 2017, 2018, 2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Liên đoàn đã tiến hành nghiên cứu, sửa đổi bổ sung Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam. Liên đoàn đã tổ chức nhiều cuộc họp, hội thảo, Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Điều lệ. Tiếp thu ý kiến của Ban Thường vụ Liên đoàn và Cục Bổ trợ Tư pháp, Dự thảo 5 đã được chỉnh lý thành Dự thảo 6 Điều lệ, báo cáo Hội đồng Luật sư toàn quốc xem xét, quyết định. Dự thảo sửa đổi Điều lệ được giữ nguyên bố cục như Điều lệ hiện hành, gồm Lời nói đầu, 8 chương, 50 điều.


Luật sư Nguyễn Minh Tâm báo cáo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ


Tại Hội thảo, có trên 20 luật sư đã phát biểu. Các Luật sư đều đánh giá cao Dự thảo (lần thứ 6) Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được chuẩn bị công phu, sát thực tiễn. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề trọng tâm: Tách chức danh Chủ tịch Liên đoàn thành một điều khoản riêng; về nhiệm kỳ của Chủ nhiệm, đa số ý kiến đề nghị quy định một luật sư chỉ được bầu làm Chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhiều nhất không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp, với các Đoàn có số lượng luật sư còn ít cần có hướng dẫn riêng; việc thu phí thành viên cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện cụ thể hiện nay.

Trao đổi một số vấn đề về nhiệm kỳ, thu phí… tại Nhật Bản, Luật sư Edagawa Mitsushi cho biết: Về nhiệm kỳ ở Nhật Bản và Việt Nam có những quy định khác nhau do thể chế chính trị khác nhau (nhiệm kỳ của các Đoàn Luật sư ở Nhật Bản là 1 năm); việc thu phí thành viên tại Liên đoàn Luật sư Nhật Bản được quy định trong Điều lệ, theo đó nếu 6 tháng trở lên không đóng phí thì luật sư sẽ phải chịu các hình thức như cảnh cáo, đình chỉ, xóa tên, tùy thuộc lý do không đóng phí. Luật sư bị kỷ luật hoặc xóa tên sẽ bị đăng trên Tạp chí ngành.

Tiếp thu ý kiến từ các luật sư, tổ soạn thảo sẽ nghiên cứu tiếp thu, rà soát chỉnh lý để hoàn thiện Dự thảo và Báo cáo Hội đồng Luật sư toàn quốc./.

202 views0 comments