Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam”

Ngày 03/01/2019, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) phối hợp với Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam”. Hội thảo có sự tham dự của Thường trực LĐLSVN, Ủy viên Ban Thường vụ, Hội đồng luật sư toàn quốc cùng đông đảo các luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và đại diện một số Đoàn Luật sư khu vực phía Nam.


Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Đến chia sẻ tại Hội thảo, các luật sư - chuyên gia đến từ Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ (ABA) và Liên hội luật sư Nhật Bản (JFBA) đã giới thiệu với các luật sư Việt Nam những quy định về quy tắc ứng xử trong hành nghề của ABA và JFBA. Các luật sư cũng đã đưa ra một số nhận xét, so sánh một số điểm giống và khác nhau giữa Bộ Quy tắc của ABA và JFBA với Bộ Quy tắc của Việt Nam.


Luật sư Nguyễn Minh Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Thường trực Tổ xây dựng và sửa đổi Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đã thông tin với Hội thảo về một số định hướng được đặt ra trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc.


Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

Với kinh nghiệm hành nghề thực tiễn và nghiên cứu các quy định của các hiệp hội luật sư phát triển trên thế giới, Luật sư Nguyễn Hải Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã trình bày tham luận trong đó đề xuất cụ thể một số điểm cần sửa đổi, bổ sung trong Bộ Quy tắc.

Các đại biểu tham dự Hội thảo cũng đã trao đổi, tìm hiểu về thực tiễn thực hiện các quy tắc ứng xử của luật sư trong quá trình hành nghề tại Nhật Bản và Hoa Kỳ, đồng thời đưa ra các nhận xét, ý kiến đóng góp cho việc hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến thù lao của luật sư và xung đột lợi ích.


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả Hội thảo sẽ được Liên đoàn tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.Liên đoàn Luật sư Việt Nam

37 views0 comments