Hoạt động của Đoàn công tác Liên đoàn Luật sư Việt Nam tại Hội nghị thường niên năm 2019

Ghi chép từ chuyến đi của Đoàn công tác - Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên của Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA) từ ngày 20-27/9/2019 (KỲ IV)


Liên quan đến chuyên đề dành cho luật sư trẻ tham dự Hội nghị thường niên IBA, các luật sư trẻ trong Đoàn công tác – Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận những vấn đề cơ bản trong thực tiễn hành nghề luật sư quốc tế, bao gồm: Một là, các thách thức đối với luật sư trẻ khi bắt đầu tham gia hành nghề luật sư. Hai là, định hướng trở thành luật sư tranh tụng hay luật sư tư vấn - ưu và nhược điểm của mỗi hình thức hành nghề. Ba là, tác động và hệ quả của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường pháp lý và các nguy cơ mà luật sư có thể phải đối mặt. Bốn là, tình trạng làm dụng và xâm hại tình dục trong hoạt động hành nghề luật sư, các tác động cũng như biện pháp đấu tranh ngăn ngừa tình trạng này.


Liên quan đến chuyên đề dành cho luật sư trẻ tham dự Hội nghị thường niên IBA, các luật sư trẻ trong Đoàn công tác – Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận những vấn đề cơ bản trong thực tiễn hành nghề luật sư quốc tế, bao gồm: Một là, các thách thức đối với luật sư trẻ khi bắt đầu tham gia hành nghề luật sư. Hai là, định hướng trở thành luật sư tranh tụng hay luật sư tư vấn - ưu và nhược điểm của mỗi hình thức hành nghề. Ba là, tác động và hệ quả của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với thị trường pháp lý và các nguy cơ mà luật sư có thể phải đối mặt. Bốn là, tình trạng làm dụng và xâm hại tình dục trong hoạt động hành nghề luật sư, các tác động cũng như biện pháp đấu tranh ngăn ngừa tình trạng này.

Các diễn giả tham gia chuyên đề dành cho luật sư trẻ

Chuyên đề đã diễn ra tốt đẹp với sự tham gia của hơn một trăm luật sư trẻ đến từ nhiều nước. Các luật sư trẻ đã tích cực đặt câu hỏi cho ban diễn giả, trao đổi sôi nổi và chia sẻ kinh nghiệm cũng như những khó khăn trong thực tiễn hành nghề tại quốc gia tại mình. Khi tham gia chuyên đề này, các luật sư trẻ trong Đoàn công tác – Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng có dịp làm quen, giao lưu và học hỏi các luật sư khác đến từ các quốc gia tham dự Hội nghị thường niên IBA 2019.

36 views0 comments