Ký kết quy chế phối hợp giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập  theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 24/7/1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong tiến trình thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết 49/NQ-TW của Bộ Chính trị, vai trò và chức năng xã hội của Đoàn luật sư tỉnh ngày càng được Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao, đã tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho Đoàn luật sư phát triển. Mối quan hệ công tác phối hợp này được thực hiện trên nguyên tắc tự quản của Đoàn luật sư kết hợp với quản lý nhà nước.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh ký kết quy chế phối hợp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh, Chủ nhiệm đoàn Luật sư tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Vì thế, vào ngày 09/8/2019, tại Hội trường Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất ký kết Quy chế phối hợp hoạt động tập trung vào các hoạt động hỗ trợ tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật để Đoàn luật sư thực hiện những nhiệm vụ kinh tế -chính trị- xã hội do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao vì mục tiêu chung, bảo đảm hiệu quả, nhanh chóng, chặt chẽ, kịp thời, đúng pháp luật trên tinh thần chủ động, hợp tác, bình đẳng, dân chủ trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của mình. Đồng thời, đây là cơ hội để các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh nhà; nắm bắt, hiểu rõ hơn về các chủ trương, chính sách của tỉnh, từ đó cùng với tỉnh hỗ trợ tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật ngày càng thiết thực, hiệu quả hơn.

Đại diện Uỷ ban nhân dân tỉnh là ông Phan Thiên Định – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã cùng Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế – Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh ký kết Quy chế phối hợp hoạt động về hỗ trợ tư vấn pháp luật, phản biện xã hội, cung cấp dịch vụ pháp lý và phổ biến giáo dục pháp luật trước sự chứng kiến của Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành trong tỉnh như Sở Tư pháp, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài Nguyên và môi trường, Sở Xây dựng, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ và Hội Luật gia Tỉnh. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư đã cam kết nhận nhiệm vụ trước Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh với mong muốn Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban, ngành quan tâm hỗ trợ cho Đoàn luật sư tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao một cách chủ động và sáng tạo, đảm bảo tính bảo mật trong công tác quản lý.  Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

50 views0 comments