Kết quả chuyến thăm và làm việc tại Hiệp hội pháp luật Anh và xứ Wales


Theo kế hoạch được Ban Đối ngoại Trung ương cho phép, nhận lời mời của Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ra Quyết định số 146/QĐ-LĐLSVN ngày 20 tháng 11 năm 2015 cử các luật sư có tên dưới đây tham gia chuyến công tác tại Vương quốc Anh từ ngày 7-10 tháng 12 năm 2015:

Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh – Trưởng đoàn;

Luật sư Lưu Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ Quốc tế LĐLSVN – Phó Trưởng đoàn;

Luật sư Đinh Văn Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Thành viên;

Luật sư Nguyễn Đình, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng – Thành viên;

Sau đây là tóm tắt nội dung, tình hình và kết quả chuyến công tác.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Trong chuyến thăm và làm việc, Đoàn đã có các cuộc làm việc với các đối tác sau đây: Chủ tịch Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales; Ủy ban quốc tế Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales; Ủy ban về các quan hệ công Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales; Cơ quan quản lý hành nghề luật Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales; Ủy ban trợ giúp pháp lý Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales; Cố vấn chính sách về hoạt động trợ giúp pháp lý tình nguyện Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales; Đại diện tổ chức hành nghề tranh tụng; Thăm và tham dự một phiên tòa Tòa án công lý hoàng gia; Lãnh đạo Công ty luật Hogan & Lovells; Lãnh đạo Công ty luật Allen & Overy.

23 views0 comments