KẾT QUẢ CHUYẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HIỆP HỘI PHÁP LUẬT ANH VÀ XỨ WALES

Theo kế hoạch được Ban Đối ngoại Trung ương cho phép, nhận lời mời của Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ra Quyết định số 146/QĐ-LĐLSVN ngày 20 tháng 11 năm 2015 cử các luật sư có tên dưới đây tham gia chuyến công tác tại Vương quốc Anh từ ngày 7-10 tháng 12 năm 2015:

Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh – Trưởng đoàn;

Luật sư Lưu Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Quan hệ Quốc tế LĐLSVN – Phó Trưởng đoàn;

Luật sư Đinh Văn Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam – Thành viên;

Luật sư Nguyễn Đình, Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Cao Bằng – Thành viên;

Sau đây là tóm tắt nội dung, tình hình và kết quả chuyến công tác.

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

Trong chuyến thăm và làm việc, Đoàn đã có các cuộc làm việc với các đối tác sau đây:

Chủ tịch Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales;

Ủy ban quốc tế Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales;

Ủy ban về các quan hệ công Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales;

Cơ quan quản lý hành nghề luật Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales;

Ủy ban trợ giúp pháp lý Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales;

Cố vấn chính sách về hoạt động trợ giúp pháp lý tình nguyện Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales;

Đại diện tổ chức hành nghề tranh tụng;

Thăm và tham dự một phiên tòa Tòa án công lý hoàng gia;

Lãnh đạo Công ty luật Hogan & Lovells;

Lãnh đạo Công ty luật Allen & Overy.

NỘI DUNG CHÍNH CÁC BUỔI LÀM VIỆC

Tổng quan về Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales

Luật sư Jonathan Smithier – Chủ tịch Hiệp hội Pháp luật Anh và xứ Wales đã có cuộc tiếp đón trọng thị Đoàn. Chủ tịch Hiệp hội đã đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn và bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác giữa Hiệp hội và Liên đoàn nói chung và giữa giới luật sư hai nước sẽ được tăng cường sau chuyến thăm này.

Chủ tịch Hiệp hội đã giới thiệu tổng quan và khái quát cơ chế và bộ máy quản lý của Hiệp hội. Hiệp hội có hơn 160.000 thành viên là các luật sư tư vấn và 15.000 luật sư tranh tụng.

Cơ quan quản lý cao nhất của Hiệp hội là Hội đồng quốc gia. Hội đồng quốc gia họp hàng quý để bàn và ra các quyết sách quan trọng của Hiệp hội. Ban lãnh đạo thường trực của Hiệp hội gồm Chủ tịch Hiệp hội, một Phó Chủ tịch Hiệp hội và Trợ lý Phó Chủ tịch Hiệp hội.

Mỗi chức danh này được bầu cho nhiệm kỳ 3 năm theo cơ chế như sau: Một người trước hết được bầu vào chức vụ Trợ lý Phó Chủ tịch cho nhiệm kỳ 1 năm, sau đó đương nhiên trở thành Phó Chủ tịch Hiệp hội vào năm thứ hai và năm thứ ba sẽ đương nhiên trở thành Chủ tịch Hiệp hội. Chủ tịch Hiệp hội làm việc chuyên trách và được trả lương. Phó Chủ tịch Hiệp hội cũng dành cơ bản thời gian làm việc chuyên trách và được trả lương. Trợ lý Phó Chủ tịch Hiệp hội có thể dành một số thời gian trống để hành nghề.

Bộ máy chuyên trách giúp việc của Hiệp hội bao gồm hơn 300 người được tuyển dụng cho các Ủy ban, đơn vị chuyên môn của Hiệp hội. Đây là bộ máy chuyên nghiệp, có trình độ và kinh nghiệm đảm nhiệm các công việc của Hiệp hội.

Chủ tịch Hiệp hội cho biết Hiệp hội có vị thế, vai trò và ảnh hưởng lớn trong quá trình hoạch định chính sách công và pháp luật của đất nước. Hiệp hội có cả một cơ quan và bộ máy thực hiện việc vận động các chính sách liên quan đến vị thế của giới luật sư, quản lý và hoạt động hành nghề luật, trợ giúp pháp lý, bảo vệ quyền con người, tiếp cận công lý v.v. Quan hệ với công chúng, đặc biệt là với các nghị sỹ, các quan chức của Chính phủ nhằm vận động chính sách và đóng góp cho hoạt động lập pháp là một trong những ưu tiên của Hiệp hội.

Hành nghề pháp luật Anh

Chủ nhiệm Ủy ban quốc tế của Hiệp hội đã giới thiệu những nét cơ bản của việc hành nghề pháp luật Anh.

Pháp luật Anh được sử dụng rất phổ biến trong các giao dịch quốc tế: các hợp đồng kinh tế, thương mại giữa các đối tác thuộc các quốc gia khác nhau, kể cả trong trường hợp không có đối tác nào là từ Vương quốc Anh, thường quy định pháp luật Anh là luật điều chỉnh hợp đồng, bởi lẽ pháp luật Anh khá linh hoạt và rất tôn trọng sự tự thỏa thuận của các bên hợp đồng.

Pháp luật Anh cho phép luật sư nước ngoài có thể hành nghề pháp luật Anh nếu đáp ứng được các điều kiện sau: (i) biết tiếng Anh; (ii) đã được cấp chứng chỉ hành nghề luật của nước nằm trong danh sách các nước được Anh thừa nhận; và (iii) qua được kỳ kiểm tra chứng tỏ có sự hiểu biết nhất định về pháp luật Anh và có khả năng hành nghề tại Anh (kỳ thi trắc nghiệm kiểm tra hiểu biết về pháp luật Anh và kỳ thi vấn đáp kiểm tra kỹ năng hành nghề). Toàn bộ chi phí cho việc này khoảng 3.500 bảng.

Việt Nam chưa nằm trong danh sách các nước được Anh thừa nhận vì Việt Nam chưa đăng ký với Anh về vấn đề này. Việc đăng ký khá đơn giản, thông qua việc điền một đơn cung cấp một số thông tin cụ thể, chủ yếu chứng tỏ quốc gia đó có quy định về việc xem xét, quyết định cấp chứng chỉ hành nghề, về đạo đức nghề nghiệp và việc xử lý kỷ luật luật sư.

Đoàn được cung cấp mẫu đơn để báo cáo Thường trực Liên đoàn xem xét việc đăng ký, tạo điều kiện để luật sư Việt Nam có thể đồng thời được phép hành nghề pháp luật Anh khi có nguyện vọng và đáp ứng được điều kiện đặt ra.

Quản lý hành nghề luật sư

Bà Alison Hook, Cố vấn chính sách của Cơ quan quản lý luật sư tư vấn (Solicitors Regulations Authority) đã giới thiệu với Đoàn về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Cơ quan quản lý luật sư tư vấn.

Ở Anh, luật sư được chia ra làm hai loại: luật sư tư vấn (solicitors) và luật sư tranh tụng (barristers). Luật sư tư vấn do Cơ quan quản lý luật sư tư vấn quản lý. Luật sư tranh tụng do Hội đồng luật sư tranh tụng quản lý.

Cơ quan quản lý luật sư tư vấn là một bộ máy chuyên trách có hơn 600 cán bộ, nhân viên làm việc. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của Cơ quan này bao gồm: (i) tổ chức việc cấp chứng chỉ hành nghề hàng năm cho luật sư tư vấn; (ii) theo dõi, quản lý việc thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc thường xuyên của luật sư tư vấn; (iii) xử lý kỷ luật luật sư tư vấn; và (iv) các hoạt đồng nhằm bảo vệ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hành nghề luật sư tư vấn.

Đây là cơ quan có vị thế độc lập, mặc dù về danh nghĩa là một cơ quan của Hiệp hội pháp luật Anh và xứ Wales. Ban lãnh đạo Cơ quan này do Bộ trưởng Tư pháp bổ nhiệm v