Kết quả phúc tra kiểm tra tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam đợt 1.2014

Kết quả phúc tra Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam đợt 1.2014

- Thông báo điểm phúc tra

- Quyết định cấp giấy chứng nhận

33 views0 comments