Kỷ niệm 69 năm Ngày TTLSVN: Chủ tịch LĐLSVN Lê Thúc Anh gửi lời thăm hỏi đến các luật sư & thân nhân

Thưa các vị đại biểu, các luật sư đồng nghiệp và các vị khách quý!           Cách đây đúng 69 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư, đặt cơ sở pháp lý đầu tiên cho sự ra đời của tổ chức luật sư của chính quyền cách mạng. Từ đó đến nay, các thế hệ luật sư Việt Nam luôn phát huy truyền thống, gắn bó với sự nghiệp cách mạng, có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bằng tài năng, trí tuệ và nhân cách tốt đẹp của mình, nhiều luật sư đã có những cống hiến xuất sắc vào mục tiêu xây dựng nền tư pháp công bằng, dân chủ, xây dựng nhà nước pháp quyền như Luật sư Phan Anh, Luật sư Trần Công Tường, Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và nhiều vị luật sư tiêu biểu khác.           Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tuy hoàn cảnh đất nước có những thời điểm khác nhau nhưng thiết chế luật sư luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp và các văn bản pháp luật quan trọng. Đặc biệt, từ khi thực hiện chủ trương Đổi mới theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI năm 1986, đất nước ta đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, nền kinh tế - xã hội  hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, luật sư và nghề luật sư có thêm cơ hội phát triển. Ngày 16/01/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 76/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Thành lập Tổ chức Luật sư toàn quốc" và để thực hiện Đề án này, ngày 04/6/2008, Hội đồng lâm thời Luật sư toàn quốc gồm 15 luật sư đã chính thức ra mắt tại Hà Nội. Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5/2009 đã thông qua việc thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Kể từ đây, giới luật sư Việt Nam chính thức có một tổ chức thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Sự ra đời và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong hoạt động xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư; thực sự trở thành "ngôi nhà chung", thu hút, đoàn kết, đào tạo, trau dồi kỹ năng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp của đội ngũ luật sư để góp phần tích cực vào việc bảo vệ công lý và công bằng.         Ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 149/QĐ-TTg, lấy ngày 10/10 hàng năm là Ngày truyền thống của Luật sư Việt Nam. Đây tiếp tục là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta về sự phát triển của nghề luật sư, đồng thời khẳng định vị thế, vai trò và tôn vinh những đóng góp quan trọng của giới luật sư Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta, đất nước ta.           Chúng ta rất vui mừng nhận thấy, đến nay với gần 9.000 luật sư và khoảng 4.000 người tập sự hành nghề luật sư thuộc 63 Đoàn luật sư trong cả nước, tổ chức và hoạt động luật sư ngày càng phát triển và trưởng thành. Giới luật đã và đang tham gia tích cực, có hiệu quả vào việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, của Nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội, góp phần bảo vệ công lý, góp phần xây dựng một nền tư pháp dân chủ và pháp quyền, phục vụ nhân dân.           Kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam, chúng ta càng trân trọng các thế hệ luật sư đi trước đã gắn bó với sự nghiệp cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh bảo vệ, xây dựng đất nước, cống hiến để xây dựng nền tư pháp dân chủ, công bằng, văn minh, từng bước tạo dựng hình ảnh tốt đẹp của đội ngũ luật sư Việt Nam như ngày nay. Nhân sự kiện trọng đại này, chúng ta tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - người đặt nền móng cho sự nghiệp luật sư cách mạng; ghi nhận sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đối với Liên đoàn Luật sư, giới luật sư Việt Nam trong thời gian qua.           Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam, thay mặt Đảng đoàn, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tôi xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến các luật sư, thân nhân các luật sư đã và đang có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, xây dựng, bảo vệ đất nước và phát triển nghề luật sư. Chúc các Đoàn luật sư, luật sư và tổ chức hành nghề luật sư trên cả nước tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu, không ngừng nâng cao năng lực, bản lĩnh, "phụng công, thủ pháp, vô tư".     Trân trọng cảm ơn.

---*--- (*) Tên bài do Ban biên tập đặt

44 views0 comments