Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 6/2021


LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2021


THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn,

nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 6/2021


Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam (Trung tâm) trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào tháng 06 năm 2021, với thông tin cụ thể như sau:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 19/06/2021

+ Chuyên đề: Kỹ năng tư vấn các giao dịch vay có sử dụng tài sản bảo đảm.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Luật sư Nguyễn Mai Phương – Luật sư Điều hành, Giám đốc Công ty Luật TNHH Zicolaw (Việt Nam).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 19/06/2021 (Thứ bảy).

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 18/06/2021).

+ Kinh phí: 250.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 19/06/2021.

+Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 18/06/2021 hoặc khi đủ số lượng học viên.

2. Khóa bồi dưỡng ngày 26/06/2021

+ Chuyên đề: Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư và hợp đồng xây dựng.

+ Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Công Phú – Nguyên Phó Chánh Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC).

+ Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 – 17h30 ngày 26/06/2021 (Thứ bảy).

+ Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào 15h00 ngày 25/06/2021).

+ Kinh phí: 250.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 26/06/2021.

+Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 25/06/2021 hoặc khi đủ số lượng học viên.

3. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng (file mềm);

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp.

4. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

- Học viên tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo.

- Học viên để màn hình ở chế độ camera có hiển thị kèm theo số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng.

- Học viên học tập nghiêm túc và tuân thủ đúng nội quy lớp học.

- Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera và kết xuất file lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ email: daotaoluatsu@gmail.com

5. Thông tin đăng ký tham gia lớp học:

- Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày …tháng 06 năm 2021

- Họ và tên

- Ngày tháng năm sinh

- Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư (nếu là Luật sư)

- Đơn vị công tác

- Email nhận tài liệu và đường link tham gia phòng học zoom

- Chứng từ chuyển khoản học phí kèm theo

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng, kính đề nghị các học viên liên hệ theo số điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đ/C Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 0983.814.950 (Đ/C Cao Thị Nga) hoặc email daotaoluatsu@gmail.com

Trân trọng kính mời.TUQ.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


(đã ký và đóng dấu)


LS. Lê Phan Thùy Anh


1,592 views0 comments