Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 10-2020

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2020


THÔNG BÁO

Mời tham dự khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

Tổ chức tại Thành phố Hà Nội tháng 10/2020


Kính gửi: Các Luật sư, các Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác


Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trân trọng kính mời các Luật sư/Tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân khác có nhu cầu tham gia các lớp bồi dưỡng do Trung tâm tổ chức tại Thành phố Hà Nội vào tháng 10 năm 2020 với thông tin cụ thể như sau:

1. Lớp bồi dưỡng ngày 03/10/2020

- Chuyên đề: Biện pháp xử lý hiệu quả tài sản bảo đảm để thu nợ cho Tổ chức tín dụng: từ quy định của pháp luật đến thực tiễn áp dụng.

- Người hướng dẫn chuyên đề: TS. LS. Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Chương Dương; Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 03/10/2020 (Thứ bảy).

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 02/10/2020.

2. Lớp bồi dưỡng ngày 10/10/2020

- Chuyên đề: Pháp luật về phá sản doanh nghiệp và thực tiễn giải quyết các vụ án phá sản doanh nghiệp.

- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Đình Tiến - Phó Chánh tòa Hình sự - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội; Nguyên Phó Chánh Tòa kinh tế - Tòa án nhân dân TP.Hà Nội.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 10/10/2020 (Thứ bảy)

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 09/10/2020.

3. Lớp bồi dưỡng ngày 24/10/2020

- Chuyên đề: Bồi thường thiệt hại theo Hợp đồng và ngoài Hợp đồng - Hợp đồng vô hiệu và vấn đề bồi thường thiệt hại do Hợp đồng vô hiệu

- Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp.

- Thời gian: Từ 08h00 - 17h00 ngày 24/10/2020 (Thứ bảy)

- Kinh phí: 300.000đ/ Học viên.

- Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 23/10/2020.

4. Địa điểm: Hội trường 607, tầng 6, tòa nhà 15 tầng Học viện Phụ nữ Việt Nam, Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

5. Quyền lợi của học viên:

+ Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

+ Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 08 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP ngày 15/3/2019 của Bộ tư pháp;

+ Tiệc trà nhẹ giải lao giữa giờ sáng, chiều.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về các chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban Tổ chức theo địa chỉ:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại: 0243.212.1591 hoặc 0982.342.512 (Đc Đỗ Thị Ngọc Ánh) hoặc 034.564.1564 (Đc Nguyễn Thu Trang).

Email: daotaoluatsu@gmail.com

Học viên có thể gửi phiếu đăng ký theo địa chỉ email nói trên và chuyển khoản phí tham gia khóa bồi dưỡng theo số tài khoản:

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam

STK: 1231 0000 414 712

Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung

Nội dung chuyển khoản: Họ tên người đóng phí tham dự khóa bồi dưỡng ngày 03/10/2020 hoặc 10/10/2020 hoặc 24/10/2020 của Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam.

Hồ sơ đăng ký bao gồm: Phiếu đăng ký (theo mẫu), kèm theo học phí.

Trân trọng kính mời.

GIÁM ĐỐC

(đã ký và đóng dấu)

LS.TS. Đào Ngọc Chuyền

386 views0 comments