Khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW

23/5/2019, Ban Chỉ đạo Tổng kết chỉ thị số 39-CT/TW đã ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, theo đó, Ban Chỉ đạo sẽ tổ chức các đoàn khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị tại một số cơ quan, tổ chức, địa phương.

Theo kế hoạch này, ngày 13/8/2019 Đoàn công tác do đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tổng kêt Chỉ thị 39-CT/TW dẫn đầu tiến hành khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị số 39 tại Liên đoàn Luật sư Việt Nam.Sau khi nghe Liên đoàn Luật sư Việt Nam báo cáo về tình hình triển khai và kết quả thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá cao những kết quả trong công tác hợp tác quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam những năm vừa qua, lắng nghe và chia xẻ những khó khăn của Liên đoàn trong công tác này.Về định hướng hợp tác quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian tới, Bộ trưởng yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần tiếp tục bám sát nguyên tắc và định hướng trong Chỉ thị 39; tập trung chuyên sâu hơn vào các hoạt động của đối tác, trong đó nghiên cứu kỹ năng hành nghề của luật sư các nước có điều kiện tương đồng. Bộ trưởng cũng nhấn mạnh nguyên tắc bất di bất dịch trong quan hệ quốc tế là phải đảm bảo an ninh chính trị, đồng thời đề nghị các cơ quan có liên quan rà soát lại những quy định của pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho Liên đoàn mở rộng quan hệ với quốc tế.Liên đoàn Luật sư Việt Nam

11 views0 comments