Khai mạc kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2020

Ngày 8/01/2021 tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2020 khu vực phía Bắc cho người tập sự đủ điều kiện theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư số 19/2013/TT-BTP về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Dự Lễ khai mạc có Luật sư, Tiến sĩ Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các Luật sư trong Hội đồng kiểm tra và 444 thí sinh tham gia Kỳ kiểm tra.Thay mặt Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, Luật sư Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng kiểm tra phát biểu khai mạc.

Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư sẽ được tổ chức trong 02 ngày vào ngày 09 và 10/01/2021 với 03 môn thi: 02 môn thi viết, đó là: môn thi viết thứ nhất về kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác; môn thi viết thứ 2 là pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư môn thi thực hành.Cùng ngày, tại TP. Hồ Chí Minh cũng đã khai mạc Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 2 năm 2020 khu vực phía Nam với 692 thí sinh tham dự.

929 views0 comments