Khai mạc hội thảo “Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Bộ Quy tắc đạo đức và nghề nghiệp"Trong khuôn khổ Chương trình Tăng cường pháp luật và tư pháp tại Việt Nam do Liên minh châu Âu và Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc đồng tài trợ, ngày 09 tháng 10 năm 2019 Liên đoàn luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tham vấn thống nhất nội dung sửa đổi, bổ sung Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư” với mục tiêu góp ý, bổ sung và hoàn thiện Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư sau hơn 08 năm thực hiện.

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam và các phó chủ tịch Liên đoàn cùng trên 100 uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, cán bộ một số cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và báo đài đưa tin về sự kiện.

Đại diện các nhà tài trợ là Bà Audrey-Anne Rochelemagne - Tùy viên, Phòng Quản trị và Pháp quyền, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Bà Catherine Phuong - Trợ lý Trưởng Đại diện Thường trú, UNDP Việt Nam tham dự và cùng chủ trì Hội thảo.


Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư là  tài liệu quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Thông qua việc ứng dụng Bộ Quy tắc này, luật sư sẽ tạo lập được niềm tin vững chắc với thân chủ, cộng đồng xã hội và nhà nước, góp phần bảo vệ công lý, công bằng, và đặc biệt giúp tăng cường tiếp cận tư pháp cho nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và người nghèo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã khẳng định vai trò của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: Trong 10 năm vừa qua, kể từ khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam được thành lập, đội ngũ luật sư được phát triển ngày một vững mạnh cả về số lượng lẫn chất lượng. Điều đó thể hiện nỗ lực của các Đoàn Luật sư, các luật sư đồng nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh và uy tín khi cung cấp dịch vụ pháp lý có chất lượng cho khách hàng và cộng đồng xã hội. Có được những kết quả đó là có phần đóng góp hết sức quan trọng của việc ban hành và thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được Hội đồng Luật sư toàn quốc thông qua vào tháng 7 năm 2011. Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam đã góp phần quan trọng trong xây dựng các giá trị chuẩn mực của luật sư và nghề luật sư. Qua đó đã tạo lập sự tin tưởng của Nhà nước và cộng đồng xã hội vào đội ngũ luật sư và nghề luật sư.Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng đánh giá: bên cạnh những ưu điểm và những mặt tích cực, Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam còn có một số nội dung và quy định khi thực hiện còn chưa tạo được sự thống nhất từ Luật sư đến Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, vì thế Bộ Quy tắc này cần được bổ sung, hoàn thiện trên cơ sở quán triệt được tinh thần của Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam ban hành năm 2011, nội dung nào còn phù hợp thì tiếp tục thực hiện, nội dung nào có điểm chưa hợp lý thì có thể sửa đổi bổ sung cho phù hợp với yêu cầu hành nghề luật sư trong bối cảnh mới của đất nước để Bộ Quy tắc “phải dễ hiểu, dễ thực hiện và nếu luật sư nào vi phạm thì các Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam có thể uốn nắn kịp thời, còn cố tình vi phạm hoặc tái phạm thì việc xử lý sẽ được áp dụng thống nhất để vừa phòng ngừa vừa có thể có biện pháp giáo dục kịp thời. Qua đó, khẳng định những giá trị chuẩn mực của nghề luật sư đó là những yếu tố căn bản để xây dựng và phát triển nghề luật sư một cách vững bền”.Những nội dung của Dự thảo đưa ra thảo luận trong Hội thảo lần này đã được Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp thu ý kiến đóng góp từ các Đoàn Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư, các cơ quan đơn vị trong Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đông đảo luật sư đồng nghiệp trong cả nước. Đó cũng là kết quả tiếp thu kinh nghiệm của quốc tế về quy định Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư của các nước Nhật Bản, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp và Hoa Kỳ....

Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam

68 views0 comments