Khen thưởng Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Trong những năm qua, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ đã liên tục tham gia vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, Lãnh đạo VBF luôn quan tâm, sâu sát, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ này. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng, VBF huy động khoảng 30 Luật sư tự nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ.


Năm 2018, VBF đã triển khai hoạt động rà soát, tham gia ý kiến vào phương án cắt giảm yêu cầu điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành của các Bộ: Y tế, Công An, Tài Chính, Lao động thương binh xã hội, Giáo dục và đào tạo, Tài nguyên môi trường, Tư pháp, Thông tin truyền thông, Giao thông vận tải, Nông nghiệp phát triển nông thôn. Đối với các bộ quản lý đa ngành như giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn thì tham gia ý kiến vào các ngành, lĩnh vực cụ thể như hàng không, hàng hải, thú y bảo vệ thực vật … Kết quả của việc đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các yêu cầu về kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được các bộ ngành tiếp thu, góp phần vào việc tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp.
Với những đóng góp cống hiến của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong nhiệm vụ công tác cải cách thủ tục hành chính vào ngày 15-5-2019, tại trụ sở Chính phủ  Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Bộ trưởng, Chủ  nhiệm Văn phòng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ Tướng Chính phủ đã trao tặng bằng khen cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam./.

41 views0 comments