LĐLSVN tổ chức Hội thảo: “Một số điểm mới của BLHS 2015 và KNTL của luật sư tại phiên tòa”

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Truyền thống Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) (10/10/1945 – 10/10/2017), Quỹ Hợp tác Quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) và Liên đoàn Luật sư Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Một số điểm mới của BLHS 2015 và Kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa” tại Hà Nội và Cần Thơ.


Chuỗi Hội thảo này nằm trong Chương trình Hợp tác pháp luật được thống nhất giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Cơ quan Tư pháp của Đức trong khuôn khổ Chương trình Đối thoại Nhà nước pháp quyền giai đoạn 2015-2018.


LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN, phát biểu khai mạc Hội thảo tại Hà Nội
LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN, phát biểu khai mạc Hội thảo tại Hà Nội

Bà Angela Schmeink, Giám đốc khu vực châu Á, Quỹ IRZ phát biểu tại Hội thảo ở Hà Nội
Bà Angela Schmeink, Giám đốc khu vực châu Á, Quỹ IRZ phát biểu tại Hội thảo ở Hà Nội

Tham dự Hội thảo, về phía Việt Nam có: LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội Khóa XIV, Chủ tịch LĐLSVN; TS. Nguyễn Hữu Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Tư pháp; TS. Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, Bộ Tư pháp; Thường trực LĐLSVN, các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN, Ủy viên HĐLSTQ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị, đầu mối trực thuộc LĐLSVN; đại diện Ban Chủ nhiệm, Ủy ban Khen thưởng Kỷ luật của các ĐLS phía Bắc và Bắc Trung Bộ (tại Hội thảo ở Hà Nội) và đại diện các ĐLS, các luật sư phía Nam và đồng bằng Sông Cửu Long (tại Hội thảo ở Cần Thơ). Về phía CHLB Đức có: Bà Angela Schmeink, Giám đốc khu vực châu Á, Quỹ IRZ; ông Ursus Koerner Von Gustorf, Luật sư bào chữa hình sự, VPLS Friedrich và Koerner von Gustorf, Berlin, CHLB Đức.

Chuyên gia Đức tại Hội thảo: Bà Angela Schmeink và Luật sư Ursus Koerner Von Gustorf
Chuyên gia Đức tại Hội thảo: Bà Angela Schmeink và Luật sư Ursus Koerner Von Gustorf

Phát biểu khai mạc Hội thảo, LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Mô hình tố tụng hình sự của Việt Nam đang có những đổi mới để phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế. Vào ngày 01/01/2018, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực. Việc LĐLSVN và IRZ phối hợp tổ chức Hội thảo lần này là dịp để các luật sư Việt Nam hiểu biết sâu sắc về những nội dung của Bộ luật hình sự 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, đồng thời có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu, so sánh với những quy định trong luật hình sự của CHLB Đức, qua đó luật sư của hai nước sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong hành nghề, đặc biệt là kỹ năng tranh luận tại phiên tòa trong các vụ án hình sự.


TS. Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, BTP
TS. Trần Văn Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính, BTP

trình bày bản tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, TS. Trần Văn Dũng, một trong những diễn giả tại Hội thảo đã trình bày “Một số chính sách mới được thể hiện trong BLHS 2015”, tập trung vào (1) Thể chế hóa đầy đủ, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH năm 1991 (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, đặc biệt là chủ trương: "Giảm bớt khung hình phạt tối đa quá cao trong một số loại tội phạm. Khắc phục tình trạng hình sự hoá quan hệ kinh tế, quan hệ dân sự và bỏ lọt tội phạm. Quy định là tội phạm đối với những hành vi nguy hiểm cho xã hội mới xuất hiện trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và hội nhập quốc tế"; (2) Thể hiện đúng, đầy đủ tinh thần và cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, tạo ra cơ chế hữu hiệu để bảo vệ chế độ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức, góp phần bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đấu tranh chống tham nhũng đồng thời bảo đảm mọi người được sống trong một môi trường an toàn, lành mạnh; (3) Việc xây dựng Bộ luật được tiến hành trên cơ sở tổng kết thực tiễn thi hành BLHS; kế thừa, phát triển các quy định còn phù hợp của BLHS 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009; bổ sung những quy định mới để giải quyết những vướng mắc, bất cập đang đặt ra trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đồng thời hoàn thiện kỹ thuật lập pháp hình sự nhằm bảo đảm tính thống nhất nội tại của BLHS và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; nâng cao tính minh bạch, khả thi và tính dự báo của BLHS; (4) Việc xây dựng BLHS lần này phải được đặt trước yêu cầu đổi mới nhận thức về chính sách hình sự mà trọng tâm là đổi mới quan niệm về tội phạm và hình phạt, về cơ sở của trách nhiệm hình sự, về chính sách xử lý đối với một số loại tội phạm và loại chủ thể phạm tội, đảm bảo các quy định của BLHS không chỉ là công cụ pháp lý để các cơ quan chức năng đấu tranh, trấn áp tội phạm mà còn là cơ sở pháp lý để mọi người dân tự bảo vệ mình, bảo vệ lợi ích của nhà nước, của xã hội; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức chủ động tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm lập pháp hình sự của các nước trong khu vực và trên thế giới; và (5) Tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm; nội luật hóa các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.


Luật sư Đào Ngọc Lý và các đại biểu tham dự Hội thảo tại Hà Nội
Luật sư Đào Ngọc Lý và các đại biểu tham dự Hội thảo tại Hà Nội

LS. Trương Xuân Tám, Phó CN ĐLS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
LS. Trương Xuân Tám, Phó CN ĐLS tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

trình bày bài tham luận tại Hội thảo ở Cần Thơ

Liên quan tới chuyên đề “Kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa”, LS. Trương Xuân Tám, Ủy viên HĐLSTQ, Phó Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và LS. Đào Ngọc Lý, Giám đốc Công ty Luật TNHH Đào Ngọc Lý, ĐLS thành phố Hà Nội, đã trao đổi và chia sẻ với các đại biểu tham dự Hội thảo những kinh nghiệm liên quan tới kỹ năng tranh luận tại phiên tòa trong mấy chục năm hành nghề, đó là sự tổng hòa các kỹ năng của luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự, nổi bật là các kỹ năng nghe - nhớ nội dung luận tội của đại diện VKS giữ quyền công tố tại phiên tòa; kỹ năng hỏi đối với bị cáo, bị hại, nhân chứng, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; kỹ năng đối đáp với cơ quan công tố và với luật sư đồng nghiệp, kỹ năng trình bày lời bào chữa, bảo vệ cho thân chủ…


TS. Nguyễn Hữu Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, BTP (bìa phải)
TS. Nguyễn Hữu Huyên, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, BTP (bìa phải)

chụp chung với chuyên gia Đức và chủ trì tại Hội thảo ở Cần Thơ

Đặc biệt, các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe Luật sư Ursus Koerner Von Gustorf, luật sư bào chữa hình sự của CHLB Đức so sánh một số điểm tương đồng giữa Luật hình sự của Đức với BLHS 2015 của Việt Nam; chia sẻ một số nội dung như sự tham gia tích cực của Luật sư bào chữa tại phiên tòa; Kỹ năng của Luật sư bào chữa khi tham gia vụ án hình sự; Thực hiện các quyền của Luật sư tại tòa án trong quá trình hành nghề, kỹ năng tranh luận của luật sư tại phiên tòa…


Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Bà Angela Schmeink...
Chủ tịch LĐLSVN Đỗ Ngọc Thịnh tặng quà lưu niệm cho Bà Angela Schmeink...

....và cho Luật sư Ursus Koerner Von Gustorf, CHLB Đức
....và cho Luật sư Ursus Koerner Von Gustorf, CHLB Đức

LS. Trần Minh Trị, Chủ nhiệm ĐLS Cần Thơ
LS. Trần Minh Trị, Chủ nhiệm ĐLS Cần Thơ

tặng quà lưu niệm cho chuyên gia và chủ trì Hội thảo

Chia sẻ tại Hội thảo, Bà Angela Schmeink, Giám đốc khu vực châu Á, Quỹ IRZ chúc mừng Việt Nam có được BLHS mới rất nhân văn, hiện đại và mang tính thời sự; đánh giá cao nội dung tiến bộ, những chủ trương chính sách mới của Việt Nam được thể hiện trong BLHS lần này, coi đó là một trong những mốc thành công quan trọng trong công cuộc thực hiện cải cách tư pháp của Việt Nam trong thời gian vừa qua.    


Chuyên gia Đức và các đại biểu, luật sư ở Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo
Chuyên gia Đức và các đại biểu, luật sư ở Cần Thơ chụp ảnh lưu niệm sau Hội thảo

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đỗ Ngọc Thịnh bày tỏ sự cảm ơn tới Quỹ IRZ đã phối hợp và hỗ trợ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức 02 Hội thảo tại Hà Nội và Cần Thơ; cảm ơn các vị khách quý, các luật sư đồng nghiệp đã giành thời gian quý báu tham dự Hội thảo. Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ từ Quỹ IRZ trong việc phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức các Hội thảo tương tự trong thời gian tới, coi đó là một trong những kênh giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm hành nghề luật giữa luật sư Việt Nam với luật sư, chuyên gia của nước ngoài, đặc biệt là CHLB Đức; đồng thời là kênh truyền tải thông tin, kiến thức, quy định pháp luật mới tới các luật sư Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động hành nghề./.


LS. Nguyễn Xuân Anh


Phó Tổng thư ký LĐLSVN

21 views0 comments