LĐLSVN tham gia Chương trình phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết KNTC năm 2017

Ngày 28/4/2017, Hội nghị phối hợp về giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở năm 2017 được tổ chức tại Trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chủ trì Hội nghị có bà Bùi Thị Thanh,  Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; LS-TS. Đỗ Ngọc Thịnh, Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Điệp,Trưởng ban tiếp công dân Trung ương Thanh tra Chính phủ; và đại diện các cơ quan liên quan…Hội nghị này là việc cụ thể hóa Chương trình phối hợp số 01-CTPH/MTTQ-BTP-HLG-LĐLS-TTCP ngày 11/11/2014 giữa Ban thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc giám sát và nâng cao hiệu quả việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở và thực hiện công văn số 358/KH-MTTW-BTT ngày 28/03/2017 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp giám sát và nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại tố cáo ở cơ sở năm 2017, giao cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam trợ giúp pháp lý tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương tại thành phố Hà Nội.


 Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư thực hiện hỗ trợ pháp lý cho công dân tại trụ sở Tiếp dân TW
Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư thực hiện hỗ trợ pháp lý cho công dân tại trụ sở Tiếp dân TW

Theo đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cử 169 luật sư thuộc các Đoàn Luật sư: Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh và Hà Nam, luân phiên tham gia trợ giúp pháp lý miễn phí cho công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương từ ngày 08/5 - 30/12/2017.


Khung cảnh Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư thực hiện hỗ trợ pháp lý cho công dân tại trụ sở Tiếp dân TW
Khung cảnh Hội nghị tập huấn, trao đổi kinh nghiệm với các luật sư thực hiện hỗ trợ pháp lý cho công dân tại trụ sở Tiếp dân TW

Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đã trực tiếp tham gia trợ giúp pháp lý cho công dân liên quan tới các nội dung khiếu nại, tố cáo ngay trong ngày đầu tiên của Chương trình năm 2017. 


Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh tư vấn miễn phí cho người dân
Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh tư vấn miễn phí cho người dân

Chương trình phối hợp này là việc hiện thực hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc bảo đảm quyền và lợi ích cho công dân. Qua đó, người dân sẽ được tiếp cận với dịch vụ pháp lý miễn phí do luật sư thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời để các luật sư phối kết hợp với các cơ quan chức năng khác góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế, giữ gìn trật tự an ninh và ổn định xã hội./.


LS. Ngô Liên

15 views0 comments