Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Hiệp hội luật sư Malaysia

Với mong muốn hợp tác chặt chẽ với nhau nhằm thúc đẩy sự phát triển của nghề luật sư tại Việt Nam và Malaysia, ngày 9/8/2019, tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã diễn ra Lễ ký kết Bản ghi nhớ giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam (VBF) và Hiệp hội luật sư Malaysia (MB), theo đó, hai bên dự định sẽ thường xuyên liên lạc với nhau qua các phương tiện điện tử hoặc các phương tiện phù hợp khác; cố gắng tổ chức các hoạt động đào tạo luật sư chung để hỗ trợ quá trình phát triển của nghề luật sư; hỗ trợ quảng bá về các hội thảo hoặc sự kiện của phía Bên kia bằng việc gửi các tài liệu có liên quan cho các thành viện của mình, thông báo trên website hoặc các phương tiện thích hợp khác phù hợp với quy định của pháp luật mỗi nước và trao đổi thông tin về các quy định đối với luật sư nước ngoài tại nước mình và hỗ trợ thành viên của hai Bên tuân thủ các quy định và hướng dẫn về việc cung cấp dịch vụ pháp lý.

Với Bản ghi nhớ này, VBF và MB có thể hợp tác với nhau chặt chẽ hơn trong tương lai vì lợi ích của các thành viên của hai Bên.


Một số hình ảnh về lễ ký kết
Liên đoàn Luật sư Việt Nam

14 views0 comments