Lớp bồi dưỡng "Chế định Quyền cổ đông và Quản trị nội bộ Công ty: Các NTPL và áp dụng thực tiễn"

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng năm 2017, ngày 23/9/2017 tại Trụ sở Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với chuyên đề : "Chế định Quyền cổ đông và Quản trị nội bộ Công ty: Các nguyên tắc pháp lý và áp dụng trong thực tiễn". 


Mặc dù pháp luật doanh nghiệp nước ta đã có những quy định điều chỉnh việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp, trong đó rất nhiều điều khoản ràng buộc doanh nghiệp phải hoạt động công khai, minh bạch, tuân thủ pháp luật, đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo quyền lợi cổ đông... nhưng trong thực tiễn vận hành, vẫn còn rất nhiều vấn đề phát sinh mà luật pháp không thể điều chỉnh hết. Đó là lý do nhiều cổ đông, nhất là các cổ đông nhỏ trong các công ty cổ phần, cùng với một số bên liên quan khác thường gây áp lực, buộc công ty phải xây dựng quy chế quản trị công ty riêng.


Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các câu hỏi từ phía học viên
Giảng viên chia sẻ kinh nghiệm và giải đáp các câu hỏi từ phía học viên

Quy chế quản trị công ty thường được xây dựng trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung thêm những quy định riêng cho phù hợp với đặc thù doanh nghiệp và mong muốn của cổ đông cùng các bên liên quan.


Mặt khác, không chỉ xuất phát từ áp lực của cổ đông hay các bên liên quan, mà chính hội đồng quản trị và ban giám đốc công ty cũng thường có khuynh hướng muốn xây dựng một quy chế quản trị công ty bài bản để giúp công ty hoạt động chuyên nghiệp, minh bạch nhằm nâng cao uy tín công ty và thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư bên ngoài.


Tuy nhiên, do nhận thức về quản trị công ty còn nhiều hạn chế, đồng thời, không loại trừ yếu tố cố tình hiểu sai bản chất và ý nghĩa của quản trị công ty, các quy chế quản trị công ty được các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hiện nay thường mang tính hình thức, chung chung, chưa đáp ứng được yêu cầu cần có của những nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quản trị tốt nhất và chưa đáp ứng được nguyện vọng của cổ đông cũng như các bên liên quan.


Các học viên Lớp bồi dưỡng nhiệt tình trao đổi với nhau và với giảng viên
Các học viên Lớp bồi dưỡng nhiệt tình trao đổi với nhau và với giảng viên

Lớp tập huấn ra đời với hy vọng cung cấp cho các học viên tham dự cách tiếp cận phù hợp trong giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình tư vấn cho doanh nghiệp và thực hành quản trị công ty.


Giảng viên - Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Công ty luật Mayer Brown JSM
Giảng viên - Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Công ty luật Mayer Brown JSM

Tham dự lớp tập huấn gồm 70 luật sư và những người làm công tác pháp chế tại một số tổ chức, công ty, tập đoàn…trên địa bàn Hà Nội và lân cận. Luật sư Nguyễn Hoàng Anh, Công ty luật Mayer Brown JSM đã cùng các học viên cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung liên quan đến chuyên đề này.

Nội dung bồi dưỡng của chuyên đề bao gồm:

- Tổng quan về Chế định Công ty

- Tổng quan về Chế định Quyền Cổ đông

- Các Quyền Cổ đông cơ bản

- Quản trị Công ty

Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên đã cùng các luật sư trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ và giải đáp những vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định pháp luật liên quan trong quá trình hành nghề. 

Các luật sư, học viên đánh giá cao những nội dung trao đổi tại lớp bồi dưỡng và cho rằng đây là chuyên đề thiết thực, đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của các luật sư, cũng như các cá nhân khác đang hoạt động về lĩnh vực này. 

VP tổng hợp

22 views0 comments

Recent Posts

See All