Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên sâu của ĐLS tỉnh Thừa Thiên Huế trong năm 2016

Nhằm thực hiện Thông tư số 10/2014/TT – BTP ngày 07/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của Luật sư hàng năm, trên cơ sở nội dung chương trình xây dựng theo từng quý đã được Liên đoàn luật sư phê duyệt, vào hai ngày 28/5/2016 và 29/5/2016 Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư  tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối kết hợp với Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức  Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên sâu cho tất cả các luật sư thành viên cùng với các Công chứng viên, Trợ giúp viên và Đấu giá viên tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế - số 17 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế. Những người tập sự hành nghề luật sư cũng được mời tham gia để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm từ diễn đàn trao đổi các ý kiến chuyên môn  này.


Đây thực sự là một diễn đàn khoa học với những người làm công tác thực tiễn, cũng nhau học tập, trao đổi và tranh luận về những tình huống áp dụng pháp luật thực tế, những vướng mắc trong quá trình hành nghề v.v... Hội nghị đã tập trung hơn 100 thành viên từ các tổ chức bổ trợ tư pháp như  Luật sư, Công chứng viên, Trợ giúp viên pháp lý, Đấu giá viên .... dưới chủ trì của ông Hồ Viết Tư – Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế và mời Báo cáo viên là ông Nguyễn Hồng Hải – Vụ phó vụ Pháp luật dân sự kinh tế Bộ tư pháp trao đổi chuyên đề trung tâm là những nội dung đổi mới cơ bản trong Bộ luật dân sự năm 2015.

 Ngoài ra, Hội nghị còn tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu cho các thành viên với những chủ đề thiết thực và cách tiếp cận vấn đề “sát sườn” với thực tiễn hành nghề   chuyên môn tập trung vào những vấn đề trọng tâm như: Những nội dung đổi mới cơ bản trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015, Luật Công chứng năm 2014 và những tồn, tại, vướng mắc trong lĩnh vực công chứng, chứng thực v.v...


Trong nội dung thảo luận, các tổ đã được chia theo nhóm đối tượng sẽ thảo luận và  cùng trao đổi cách xử lý các tình huống nghề nghiệp. Các thành viên tham dự đều cảm thấy phấn khích vì nội dung học tập thật sự thiết thực và hữu ích, nhất là khi nhiều nhóm đối tượng cùng học tập, trao đổi dẫn đến cách hiểu pháp luật thống nhất rất dễ áp dụng về sau.

 Lớp học được tổ chức một cách chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo về nội dung và việc thảo luận gắn với thực tiễn hành nghề nên đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của tất cả các thành viên tham gia.  Tuy Hội thảo đã kết thúc nhưng các luật sư và các thành viên khác vẫn trao đổi không ngừng về những nội dụng  hội thảo đặt ra và nhiều ý kiến đề xuất cần tiếp tục tổ chức những hội thảo bồi dưỡng nghiệp vụ và tập huấn chuyên sâu, mang tính phối kết hợp nhiều ngành nghề như thế này vì rất thiết thực và bổ ích.  Đây là tín hiệu đáng mừng, khẳng định hiệu quả của việc bồi dưỡng chuyên môn và tập huấn chuyên sâu trong quá trình hành nghề đối với các Luật sư.

LS. ThS. Đặng Thị Ngọc Hạnh - PCN Đoàn luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế

11 views0 comments