Lớp bồi dưỡng “Pháp luật về KD và giải quyết tranh chấp thương mại bằng trọng tài thương mại"

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 150 đại biểu, đại diện các doanh nghiệp là hội viên của Hội Doanh nhân trẻ Khánh Hòa, các luật sư Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, đặc biệt là sự tham gia thuyết trình của Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam và TS.LS. Nguyễn Đình Thơ - Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.

TS.LS. Nguyễn Đình Thơ đang thuyết trình tại lớp bồi dưỡng
TS.LS. Nguyễn Đình Thơ đang thuyết trình tại lớp bồi dưỡng

Tại đây, các doanh nghiệp đã được các chuyên gia về pháp luật giới thiệu và trao đổi những kiến thức pháp luật trong hoạt động kinh doanh, phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh, nhận diện những rủi ro trong hoạt động kinh doanh và giải pháp phòng tránh, cơ chế giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại…

Trình bày tại lớp học, Luật sư Trần Hữu Huỳnh đã khái quát các hoạt động trong kinh doanh, phân tích hướng dẫn cho các doanh nghiệp tiếp cận hệ thống chính sách, văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt những vấn đề pháp lý cần quan tâm khi doanh nghiệp tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Đình Thơ trình bày và hướng dẫn các doanh nghiệp cách nhận diện những rủi ro pháp lý thường gặp trong hoạt động kinh doanh và giải pháp phòng tránh; giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại: các quy định của pháp luật về Trọng tài Thương mại, ưu thế của Trọng tài so với các hình thức giải quyết tranh chấp khác, kỹ năng xây dựng thỏa thuận trọng tài, thiết lập hồ sơ tranh chấp và tham gia tố tụng trọng tài… 

Luật sư Trần Hữu Huỳnh đang thuyết trình tại lớp bồi dưỡng
Luật sư Trần Hữu Huỳnh đang thuyết trình tại lớp bồi dưỡng

Cùng với việc thuyết trình những nội kiến thức về pháp luật, kinh tế, các chuyên gia còn đưa ra nhiều tình huống sinh động để các luật sư và đại diện doanh nghiệp tham gia lớp học được trao đổi, thảo luận và đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhất, phòng tránh rủi ro cho doanh nghiêp.

Lớp bồi dưỡng đã tạo chuyển biến căn bản về mặt nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn tạo lập điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả, phòng tránh rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững.                                                                  

15 views0 comments

Recent Posts

See All