Liên đoàn luật sư Việt Nam giới thiệu nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Tổ công tác của Tiểu ban nhân sự Đại hội XII, đồng chí Đàm Duy Thiên – Vụ trưởng Vụ 4, Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Lê Minh Tuấn – Phó Vụ trưởng Vụ TW1A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đại diện Văn phòng Trung ương Đảng. Về phía LĐLSVN, tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thúy Hiền – Phó Bí thư Đảng đoàn LĐLSVN, Thứ trưởng Bộ Tư pháp; LS. TS. Đỗ Ngọc Thịnh – Bí thư Chi bộ LĐLSVN, Phó Chủ tịch LĐLSVN; LS. Nguyễn Văn Chiến – Phó Chủ tịch LĐLSVN cùng đại diện lãnh đạo các Ủy ban, đơn vị trực thuộc Liên đoàn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền nêu rõ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với đất nước. Hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ Đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thúy Hiền đã phổ biến, quán triệt phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quy trình giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII để các đại biểu nắm vững yêu cầu, tiêu chuẩn, phương pháp giới thiệu, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, từ đó lựa chọn được người có đức, có tài, có bản lĩnh chính trị vững vàng để giới thiệu tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XII.


Hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khoá XII (vòng 1)

380 views0 comments