LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1/2020


Thực hiện Luật Luật sư và Thông tư số 19/2013/TT-BTP về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam ban hành Quyết định số 61/QĐ-LĐLSVN ngày 14 tháng 5 năm 2020 về việc thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2020 (“Hội đồng kiểm tra”). Theo đó, Hội đồng kiểm tra tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2020 cho những người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định vào các ngày 17, 18, 19/7/2020.

Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020, Hội đồng kiểm tra nhận được 1.115 hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra của người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành thời gian tập sự theo quy định thuộc 51 Đoàn Luật sư trong cả nước. Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTP về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư và Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Hội đồng kiểm tra về việc thông báo tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2020, Hội đồng kiểm tra thông qua 978 hồ sơ (Người tập sự) đủ điều kiện và 07 hồ sơ (Người tập sự) không đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra.

Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2020 sẽ được tổ chức trong 03 ngày 17, 18, 19/7/2020 tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Đường Nguyễn Phong Sắc, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội (Khu vực phía Bắc) và Phân viện Học viện Hành chính quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, số 10 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh (Khu vực phía Nam).

Thời gian cụ thể như sau:

- Ngày 17/7/2020: Tổ chức Lễ khai mạc Kỳ kiểm tra và phổ biến Nội quy kiểm tra.

- Ngày 18/7/2020: Buổi sáng: Kiểm tra viết về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (Thời gian kiểm tra 180 phút);Buổi chiều: Kiểm tra về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (Thời gian kiểm tra 90 phút).

- Ngày 19/7/2020: Kiểm tra thực hành/vấn đáp.

1,910 views0 comments