Mừng ngày truyền thống luật sư Việt Nam

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống luật sư Việt Nam 10-10, báo chí trong nước đã đăng nhiều tin, bài về luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam. Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin được đăng lại một số bài viết nhân ngày kỷ niệm trọng đại này.


Với tiêu đề “Luật sư cần môi trường tốt để phụng sự xã hội”, Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận những ý kiến trăn trở và mong mỏi của giới LS trên bước đường hành nghề với thiên chức bảo vệ công lý.LS ĐỖ NGỌC THỊNH, Chủ tịch LĐLS Việt Nam:


Góp phần bảo vệ công lý và pháp chế


Trong 10 năm qua, Liên đoàn (LĐ) LS Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu, tập hợp, đoàn kết đội ngũ LS Việt Nam trong nhiệm vụ và sứ mệnh góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế. LĐLS Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách.


Đảng và Nhà nước, xã hội luôn động viên, quan tâm để LĐLS và đội ngũ LS Việt Nam làm tròn bổn phận và trách nhiệm phục vụ xã hội, phụng sự công lý. LĐLS Việt Nam luôn quyết tâm xây dựng đội ngũ LS đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Chúng tôi sẽ xây dựng LĐLS Việt Nam thành một tập thể đoàn kết để giới LS đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.LS PHAN TRUNG HOÀI, Phó Chủ tịch LĐLS Việt Nam:


Sứ mệnh của luật sư Việt Nam


Ngày truyền thống LS Việt Nam năm nay là dịp kỷ niệm chặng đường 10 năm thành lập LĐLS Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, LĐLS luôn cố gắng gầy dựng một mái nhà chung cho giới LS Việt Nam.


Hiện nay cả nước có 13.500 LS; mỗi năm chúng ta có thêm 700 LS mới. Yêu cầu và thách thức hiện nay đặt lên vai giới LS một sứ mệnh: Vừa phải đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, vừa đáp ứng nhu cầu của xã hội, xứng đáng với lòng tin của người dân và xã hội.


Chưa bao giờ cơ chế, chính sách, đường lối của Đảng, từ Nghị quyết 08, Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 33 của Ban Bí thư đến môi trường chính sách (hiến pháp và các đạo luật) đang tạo thuận lợi cho giới LS.


Đất nước đang trong thời kỳ hội nhập, nhu cầu cần được cung cấp các dịch vụ pháp lý càng tăng cao.Thế nhưng số lượng LS tăng nhanh mà chất lượng còn chưa tương xứng. Các dịch vụ pháp lý được cung cấp ở một mặt nào đó chất lượng còn hạn chế.


Thực tiễn cũng cho thấy trong hoạt động tố tụng, nhất là ở giai đoạn điều tra, nhiều LS đã nêu lên những khó khăn, trở ngại. Vấn đề là pháp luật đã quy định rõ nhưng chuyện còn lại thì nằm ở nhận thức. Vừa rồi LĐLS Việt Nam đã làm việc với lãnh đạo Bộ Công an, nêu lên vướng mắc, khó khăn, đề xuất những giải pháp tháo gỡ trong triển khai pháp luật về tố tụng do có thay đổi.


Một tin rất mừng là có thể hôm nay, 10-10, bộ trưởng Bộ Công an sẽ ban hành một thông tư mới để bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa trong giai đoạn điều tra. Đây là một điều hết sức có ý nghĩa đối với giới LS nhân ngày truyền thống LS Việt Nam.


Trong giai đoạn hội nhập hiện nay, các tranh chấp thương mại giữa Chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác chắc chắn sẽ phát sinh; Chính phủ, các doanh nghiệp sẽ trở thành một bên của tố tụng. Thực tế là việc giải quyết các tranh chấp quốc tế cũng đang phải nhờ vào các tổ chức LS nước ngoài khá nhiều. Vì vậy, việc nâng cao năng lực của giới LS Việt Nam để đáp ứng nhu cầu hội nhập luôn được LĐLS VN đặt ra và giải quyết.LS NGUYỄN VĂN TRUNG, Chủ nhiệm Đoàn LS TP.HCM:


Uy tín và thương hiệu của luật sư TP.HCM


Thời gian qua, Đoàn LS TP.HCM không chỉ gia tăng về số lượng mà còn ở chất lượng dịch vụ pháp lý, số lượng vụ việc có LS tham gia cũng ngày càng tăng. Thông qua hoạt động hành nghề, đội ngũ LS TP.HCM đã có những đóng góp tích cực cho công tác tư pháp nói chung, hoạt động xét xử nói riêng, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức. Đồng thời qua đó LS góp phần tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi cho việc thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động kinh doanh, đẩy mạnh công cuộc hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và TP…


Ngoài lĩnh vực truyền thống như tham gia tố tụng, các LS và tổ chức hành nghề LS trên địa bàn TP đã tiếp tục phát triển hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong các giao dịch đầu tư, thương mại quốc tế… Nh