Nghị quyết Phiên họp thứ XXIV của Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM BAN THƯỜNG VỤ

Số 27/NQ-BTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT Phiên họp thứ XXIV của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam

       Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam họp phiên thứ XXIV vào ngày 31 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Hà Nội, với sự có mặt của 18/20 Uỷ viên, do luật sư Lê Thúc Anh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn chủ trì,

QUYẾT NGHỊ:

1. Giao Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật hoàn chỉnh Dự thảo Quy định và hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Thường vụ tại phiên họp để trình Ban Thường vụ cho ý kiến trước khi trình Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua.

2. Thông qua Dự thảo Đề án nhân sự Liên đoàn luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II (2009 -2014) để Ban Thường vụ trình Hội đồng luật sư toàn quốc tại phiên họp lần thứ XII của Hội đồng. 3. Thông qua Dự thảo Quy chế bầu cử Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II, Dự thảo Quy chế bầu cử Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II để Ban Thường vụ trình Hội đồng luật sư toàn quốc tại phiên họp lần thứ XII của Hội đồng. 4. Giữ nguyên dự kiến Danh sách nhân sự bầu Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ và các chức danh Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam được thông qua tại phiên họp lần thứ XXIII của Ban Thường vụ, đồng thời giới thiệu thêm dự kiến 01 Phó Chủ tịch để đảm bảo có số dư ít nhất 15% so với số lượng Phó Chủ tịch cần bầu. 5. Gửi dự kiến Danh sách Uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II về các Đoàn luật sư để lấy ý kiến đóng góp của Ban Chủ nhiệm và các đại biểu dự Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II của Đoàn mình. 6. Thông qua chủ đề Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II là: “Đoàn kết, Trí tuệ, Bảo vệ công lý” để trình Hội đồng luật sư toàn quốc tại phiên họp lần thứ XII của Hội đồng. 7. Nhất trí tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam cho 06 chuyên gia nước ngoài vì đã có nhiều đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động của Luật sư Việt Nam (có danh sách kèm theo). 8. Nhất trí đề nghị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khen thưởng các cá nhân, đơn vị sau đây: 8.1. Đề nghị Nhà nước tặng Huân chương lao động hạng Ba cho Liên đoàn luật sư Việt Nam. 8.2. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 06 luật sư có nhiều thành tích đóng góp đột xuất, nổi bật trong nhiệm kỳ I (2009 – 2014) (có danh sách kèm theo). 8.3. Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen cho 16 luật sư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ I (2009 – 2014) (có danh sách kèm theo). Giao Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp khen thưởng, kỷ luật hoàn tất hồ sơ trình Lãnh đạo Liên đoàn luật sư Việt Nam trước khi trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. 9. Quyết định giải quyết các trường hợp khiếu nại sau đây: 9.1. Trường hợp khiếu nại của luật sư Nguyễn Văn Hải – Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang đối với Quyết định số 02/QĐ-ĐLS ngày 27/01/2014 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang không chấp nhận đơn tố cáo của luật sư Hải về việc tố cáo và đề nghị Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang xử lý kỷ luật luật sư Nguyễn Đình Huân, Ban Thường vụ xét thấy Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 02/QĐ-ĐLS ngày 27/01/2014 không chấp nhận nội dung đơn tố cáo của luật sư Nguyễn Văn Hải là có cơ sở. Do đó, Ban Thường vụ quyết định giữ nguyên Quyết định số 02/QĐ-ĐLS ngày 27/01/2014 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang. 9.2. Trường hợp khiếu nại của luật sư Nguyễn Thành Long – Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh đối với Quyết định số 09/2014/QĐ-ĐLS ngày 28/01/2014 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý kỷ luật luật sư Nguyễn Thành Long bằng hình thức cảnh cáo, Ban Thường vụ xét thấy có sự sai sót về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật, đồng thời không có căn cứ cho rằng luật sư Nguyễn Thành Long vu khống, xúc phạm danh dự luật sư Nguyễn Chí Dưỡng. Vì vậy, Ban Thường vụ quyết định hủy Quyết định số 09/2014/QĐ-ĐLS ngày 28/01/2014 của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh về việc xử lý kỷ luật cảnh cáo luật sư Nguyễn Thành Long.        Nghị quyết phiên họp thứ XXIV của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đã được các Uỷ viên Ban Thường vụ biểu quyết nhất trí thông qua. Nơi nhận: - Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c); - Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp; - Các Phó Chủ tịch Liên đoàn; - Các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN; - Các Ủy viên Hội đồng LSTQ; - Các Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư; - Các cơ quan trực thuộc của Liên đoàn LSVN; - Lưu VPLĐ.

TM. BAN THƯỜNG VỤ CHỦ TỊCH (đã ký) Luật sư Lê Thúc Anh

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

DANH SÁCH CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI  ĐƯỢC TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ VIỆT NAM” (ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/QĐ-BTV ngày 31 tháng 5 năm 2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam)

TTHọ và tênChức vụ Ông Nishioka TakeshiNguyên Cố vấn trưởng Dự án Cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật (JICA) Bà Obata YokoNguyên Chuyên gia tư vấn dài hạn Dự án Cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật (JICA) Bà Kimoto MarikoNguyên Chuyên gia tư vấn dài hạn Dự án Cải cách hệ thống tư pháp và pháp luật (JICA) Bà Vanessa Vega SaenzTham tán chính trị và quản trị công, Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam Bà Robin SullyNguyên Giám đốc Hợp tác quốc tế, Phụ trách Chương trình Đối tác tư pháp do EU, Đan Mạch, Thuỵ Điển đồng tài trợ (Dự án JPP), Đoàn luật sư Canada Bà Jennifer KhorĐoàn luật sư Canada, Chuyên gia tư vấn dài hạn Chương trình Đối tác tư pháp do EU, Đan Mạch, Thuỵ Điển đồng tài trợ (Dự án JPP) I. Danh sách luật sư được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen: TTHọ và tênChức vụ Luật sư Lê Thúc AnhChủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Văn ThảoPhó Chủ tịch thường trực Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Đỗ Ngọc ThịnhPhó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Trường Trọng NghĩaPhó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Lê Công BànUỷ viên Ban Thường vụ - Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn CẩmUỷ viên Ban Thường vụ - Liên đoàn luật sư Việt NamII. Danh sách luật sư được đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen: TTHọ và tênChức vụ Luật sư Pham Hồng HảiPhó Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Phan Trung HoàiUỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Phan Thông AnhUỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Cơ quan đại diện Liên đoàn luật sư Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh Luật sư Nguyễn Đình ThơUỷ viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng, phổ biến pháp luật – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Thế PhongUỷ viên ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Lưu Tiến DũngUỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Hợp tác quốc tế - Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh AnhUỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Phát triển kinh tế, tài chính – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Phạm Văn KhaỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Phan Thiên VượngỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Viết BìnhỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Văn ChiếnỦy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Minh TâmỦy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng thư ký Liên đoàn luật sư Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Luật sư Việt Nam Luật sư Trần Mỹ ThoaỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Hoàng Thanh BìnhỦy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật – Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Phạm Thị Vạn ThanhỦy viên Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam Luật sư Nguyễn Thị Kim LanPhó Chánh Văn phòng Liên đoàn luật sư Việt Nam

8 views0 comments