Nghị quyết số 01/NQ-BTV ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam

Nghị quyết số 01/NQ-BTV ngày 22/7/2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam  - Nghị Quyết Phiên họp lần thứ II của Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II

0 views0 comments