Phát biểu của Luật Sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch LĐLSVN tại đại hội bất thường ĐLS TPHCM

Kính thưa: Các quý vị đại biểu và các luật sư đồng nghiệp

          Hôm nay trong không khí Kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam (10/10/1945 - 10/10/2016), Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiến hành tổ chức Đại hội bất thường để thông qua Nội quy của Đoàn Luật sư, quyết định một số vấn đề về nhân sự và một số công tác quan trọng khác. Thay mặt Thường trực và Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chúng tôi gửi tới Đại hội lời chúc mừng về những kết quả đạt được của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh từ sau Đại hội nhiệm kỳ đến nay, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

          Kính thưa các vị khách quý cùng quý vị luật sư đồng nghiệp, sau khi nghiên cứu về báo cáo hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiên cứu dự thảo Nội quy của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi thể hiện sự đồng tình với những kết quả đạt được của Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Trong diễn đàn ngày hôm nay, chúng tôi muốn trao đổi và chia sẻ với các luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh một số nội dung sau:

1. Về Nội quy Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh là một văn bản pháp lý nội bộ điều chỉnh những quan hệ trong tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư nhằm thể chế hóa Luật Luật sư và Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, chúng tôi đề nghị Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Nội quy để làm cơ sở cho công tác tự quản của Đoàn Luật sư được hiệu quả. Qua đó, sẽ phối hợp tốt hơn vơi Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác bảo về quyền lợi luật sư, bồi dưỡng luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư; khen thưởng, kỷ luật luật sư; thu phí thành viên và các hoạt động khác.

2. Về những kết quả hoạt động của Đoàn Luật sư trong thời gian vừa qua là rất đáng ghi nhận trên các mặt công tác bồi dưỡng luật sư, trợ giúp pháp lý của luật sư, công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật luật sư; giải quyết khiếu nại tố cáo có liên quan đến luật sư. Với một số lượng đông luật sư như Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh để triển khai bất kỳ một hoạt động nào đều không phải là dễ dàng, qua đó thấy được sự nỗ lực của Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng kỷ luật và sự đồng lòng gắn kết của đội ngũ luật sư. Quản lý luật sư theo chế độ tự quản là trách nhiệm của tổ chức xã hội - nghề nghiệp nhưng cụ thể, thiết thực và hiệu quả chính là vai trò của Đoàn Luật sư. Thông qua các hoạt động đó, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh sau đại hội nhiệm kỳ đã tiếp tục phát triển, tạo lập niềm tin của chính đội ngũ luật sư, tạo lập sự tin cậy của Đảng, chính quyền thành phố và niềm tin của nhân dân vào Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Số lượng luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh hiện nay với hơn 4.000 luật sư / 11.000 luật sư trong cả nước là đoàn đang đứng đầu về số lượng, về chất lượng đội ngũ luật sư TP. Hồ Chí Minh cũng luôn được khẳng định thông qua việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho cá nhân, công dân và các tổ chức kinh tế xã hội, thông qua các vụ án lớn mà đội luật sư TP. Hồ Chí Minh tham gia như vụ án Ngân hàng xây dựng Dầu khí vừa qua, vụ án Huyền Như, nhiều vụ án hình sự lớn nhỏ trước kia đều khẳng định uy tín, thương hiệu luật sư Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. Một lần nữa, xin chúc mừng những kết quả Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Kính thưa các quý vị đại biểu!

Có hai vấn đề quan trọng nữa theo nhận thức của tôi, cũng muốn chia sẻ với các luật sư đồng nghiệp.

Thứ nhất: Đất nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng, những chuyển biến về chính trị, kinh tế, xã hội, pháp lý ở trong nước và quốc tế đang đặt ra cho luật sư và nghề luật sư những cơ hội, thuận lợi, khó khăn và thách thức mới mà mỗi người luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, Đoàn Luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam cần phải nhận diện đầy đủ để có thể phát triển nghề nghiệp một cách vững chắc, có khả năng hội nhập quốc tế và không tụt hậu trước những chuyển biến mạnh mẽ của thời đại. Cho đến năm 2016, hệ thống pháp luật của Việt Nam về cơ bản đã định hình một thể chế pháp lý của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong đó có nhiều đạo luật liên quan trực tiếp, gián tiếp tới hoạt động hành nghề luật sư, mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển nghề luật sư. Trong những năm tiếp theo việc thực thi luật pháp được coi là nhiệm vụ then chốt để nền kinh tế có thể vận hành theo sự điều chỉnh của các thể chế pháp lý đã được xác lập. Cùng với các cơ quan thực thi luật pháp thì luật sư và nghề luật sư sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện pháp luật, trong việc đưa pháp luật vào đời sống trong đó có việc tham gia giải quyết các mâu thuẫn tranh chấp kinh tế phát sinh trong đời sống xã hội. Khi các tranh chấp kinh tế xã hội có sự hỗ trợ pháp lý của luật sư thì sẽ góp phần xây dựng một xã hội dân chủ và văn minh (đó là con đường đi của nhiều nước phát triển trước Việt Nam). Trong bối cảnh đó, đội ngũ luật sư và nghề luật sư có nắm bắt được cơ hội đó không? Có khả năng đáp ứng các nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội không? Mà điểm cốt lõi của nó là không những phải nắm bắt được tình hình đã thay đổi đó để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội nhưng khi cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng thì luôn phải đảm bảo chất lượng có như vậy, mới tạo lập được niềm tin của khách hàng và cộng đồng xã hội khi họ sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Trách nhiệm đó thuộc về mỗi một luật sư khi hành nghề và cả đội ngũ luật sư trong việc phục vụ cộng đồng xã hội. Đó cũng có trách nhiệm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh trong việc tập hợp đội ngũ luật sư tham gia phục vụ xã hội thì đội ngũ luật sư luôn phải đảm bảo chất lượng. Đó là vấn đề cốt lõi nhất của sự tồn tại nghề luật sư, uy tín của đội ngũ luật sư và uy tín của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

Thứ hai: Trong thời gian tới, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cần phải tính tới việc xây dựng một đội ngũ luật sư có uy tín chất lượng trước Nhà nước và xã hội như thế nào? Trong khi nghề luật sư là một nghề không thuần nhất, đa lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý (đa nghề trong một nghề). Do đó, công tác đào tạo bồi dưỡng luật sư không thể chỉ đóng khung trong một vài lĩnh vực truyền thông như Hình sự, Dân sự, thừa kế, hôn nhân gia đình. Thế giới đang có rất nhiều thay đổi, pháp luật điều chỉnh nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội thì lĩnh vực nào cũng cần có sự hỗ trợ pháp lý cần có luật sư tư vấn có như vậy các quan hệ xã hội mới phát triển lành mạnh. Vì thế, mỗi một luật sư luôn phải tự mình học hỏi, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đáp ứng yêu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý và có thể làm chủ nghề nghiệp. Nhưng về phía Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư cũng cần phải tính tới ngoài việc đào tạo bồi dưỡng luật sư theo những hình thức truyền thống thì cần phải tính tới các hình thức mới tạo môi trường cho các luật sư giao lưu, chia sẻ, học tập lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ và phát triển. Mặt khác trước những thay đổi mạnh mẽ của đời sống kinh tế xã hội, pháp lý hiện nay, mỗi luật sư nếu không cập nhật, nắm bắt những thông tin và kỹ năng cung cấp dịch vụ pháp lý cho các đối tượng và các chủ thể khách hàng khác nhau, không học tập chia sẻ những kinh nghiệm với nhau thì sẽ khó có khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Nhìn trở lại, công tác bồi dưỡng của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có những kết quả rất đáng ghi nhận trong 2 năm vừa qua, nhưng Ban học tập, bồi dưỡng luật sư cũng cần phải tính tới nhiều hình thức tổ chức hơn nữa để tạo môi trường cho đội ngũ giao lưu, học tập gắn kết với nhau và gắn kết với Đoàn Luật sư.

Kính thư các quý vị đại biểu!

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh phát triển như ngày hôm nay, ngoài sự nỗ lực phấn đấu của mỗi một luật sư, của tập thể Ban Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật, các Ban công tác, đoàn thể Đoàn Luật sư, còn có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền Thành phố. Đoàn Luật sư đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý của chính quyền giao phó trong công tác xây dựng, tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân v.v…Mặt khác các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân đã luôn quan tâm, động viên, khuyến khích đội ngũ luật sư đóng góp vào công cuộc cải cách tư pháp và xây dựng Nhà nước pháp quyền của Thành phố Hồ Chí Minh. Thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt nam chúng tôi bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới sự quan tâm hỗ trợ của Thành ủy, Ủy ban nhân dân và các cơ quan ban ngành Thành phố Hồ Chí Minh với Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và với Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Chúng tôi tin tưởng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh không những chỉ là đầu tầu của Liên đoàn Luật sư Việt Nam mà luôn là một tổ chức xã hội nghề nghiệp tạo lập được sự tin cậy vững chắc của Đảng, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Một lần nữa thay mặt Thường trực, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin gửi tới các vị khách quý, các quý vị luật sư đồng nghiệp lời chúc sức khỏe, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu đã lắng nghe./.

VP

36 views0 comments