Phiên họp thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo án lệ

Updated: Jan 10, 2020

Theo tin từ báo CÔNG LÝ, ngày 24/12, tại trụ sở TANDTC diễn ra Phiên họp Hội đồng tư vấn án lệ và thảo luận cho ý kiến đối với các bản án, qua đó để đề xuất lựa chọn phát triển thành án lệ. Đến dự và chủ trì Phiên họp có PGS. TS Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, Chủ tịch Hội đồng tư vấn án lệ; các thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC; đại diện lãnh đạo VKSNDTC, Bộ Tư pháp, Hội Luật gia Việt Nam.80 views0 comments