Quyết định số 92/QĐ-LĐLSVN ngày 18/9/2015 về việc TLBTC GIẢI Golf LĐLSVN kỷ niệm 70 năm ngày TTLSVN

Quyết định số 92/QĐ-LĐLSVN ngày 18/9/2015 về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Golf LĐLSVN mở rộng lần thứ VI chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Luật sư Việt Nam:


2 views0 comments