Tọa đàm trao đổi kết quả đánh giá phương án đơn giản hóa nhóm thủ tục hành chính

Tham dự buổi Tọa đàm có ông Hoàng Quốc Hùng – Giám đốc trung tâm lý lịch tư pháp Quốc gia; đại diện Cục kiểm soát, Cục Hộ tịch – Quốc tịch; Cục Con nuôi Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế - Bộ Y tế cùng các luật sư thành viên tham gia nhóm rà soát TTHC.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2015 của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính, LĐLSVN được giao chủ trì tham gia ý kiến đối với PAĐGH nhóm TTHC và đã  thành lập 03 nhóm luật sư tham gia trong các lĩnh vực: lý lịch tư pháp (LLTP); công chứng, chứng thực (CCCT) và khám chữa bệnh cho người dân. Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe 03 trưởng nhóm trình bày báo cáo kết quả đánh giá PAĐGH nhóm TTHC.

Theo báo cáo Bộ Tư pháp gửi LĐLSVN thì có tổng cộng trên 60 TTHC riêng lẻ và các nhóm TTHC, tuy nhiên trong số này chỉ có 11 TTHC nằm trong 36 TTHC mà nhóm đã tiến hành rà soát. Các TTHC mà nhóm lý lịch tư pháp rà soát đa số nhất trí với các PAĐGH còn lại trong Báo cáo. TTHC cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và người nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam, nhóm LLTP kiến nghị sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp theo hướng: mở rộng phạm vi chủ thể nộp thay Giấy đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp mà không cần giấy ủy quyền, cho phép đương sự nộp lệ phí bằng ngoại tệ và được chuyển khoản.Nhóm khám chữa bệnh cho người dân đã tiến hành đánh giá các TTHC mà Bộ Y tế được phân công chủ trì quy định liên quan đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ khi có quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư như: xin phép xây dựng; đánh giá tác động môi trường chi tiết hoặc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường; giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy; giấy chứng nhận an toàn bức xạ; giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Quy trình khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh của bệnh viện và Quy trình thực hiện chuyển tuyến là những TTHC mà nhóm khám chữa bệnh cho người dân tiến hành thực hiện đánh giá.

Trong quá trình thực hiện, việc đánh giá của LĐLSVN được thực hiện theo phương pháp rà soát tổng thể theo nhóm thủ tục hành chính trên cơ sở các nhóm TTHC đã được Bộ chủ trì rà soát, thiết lập các mô hình về quy trình liên quan đến từng thủ tục hành chính với sự phối hợp và hỗ trợ của các đơn vị trong và ngoài ngành, thông qua rà soát các hố sơ văn bản cùng với khảo sát và đánh giá thực tế quá trình triển khai thực hiện ở các địa phương cũng như tham vấn của các chuyên gia và các đơn vị có liên quan. Kết quả rà soát đã được tham vấn thông qua các cuộc hội thảo với sự tham gia của các đơn vị có liên quan./.

0 views0 comments