Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến


LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM


Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2021


THÔNG BÁO

Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến

Kính gửi: Các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật sư

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2021, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với hình thức trực tuyến bằng phần mềm Zoom Cloud Meetings với thông tin cụ thể như sau:

1. Chuyên đề:Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2021 quy định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

2. Người hướng dẫn chuyên đề: Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm – Bộ Tư Pháp.

3. Số lượng học viên:Dự kiến 97 học viên

+ Là người chưa từng đăng ký/tham gia lớp bồi dưỡng trực tuyến do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức;

+ Biết sử dụng phần mềm Zoom Cloud Meetings;

+ Ưu tiên các luật sư thuộc các Đoàn Luật sư vùng sâu, vùng xa, khó khăn trong việc tự tổ chức lớp bồi dưỡng cho luật sư thành viên.

4. Thời gian: Từ 9h00 - 11h00 và 14h00 - 16h00 ngày 15/5/2021 (Thứ Bảy).

5. Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meetings (Ban tổ chức sẽ gửi đường link qua email cho học viên chậm nhất vào 14h00 ngày 14/5/2021).

6. Kinh phí: Miễn phí.

7. Hạn đăng ký cuối cùng: Ngày 13/5/2021 hoặc cho đến khi đủ số lượng học viên dự kiến.

8. Quyền lợi của học viên

- Được cung cấp tài liệu liên quan đến chủ đề bồi dưỡng;

- Được cấp Giấy chứng nhận tham gia bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư với thời gian 04 giờ theo quy định của Thông tư số 02/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

9. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng

- Tham gia đúng giờ, đủ thời gian như thông báo và vắng mặt không quá 01 lần điểm danh/khóa học (Ban tổ chức sẽ tiến hành điểm danh ngẫu nhiên qua việc chụp màn hình camera hoặc gọi tên trả lời câu hỏi)

- Bật camera quay rõ mặt và ghi rõ số thẻ luật sư, họ tên trong suốt thời gian tham gia bồi dưỡng;

- Nghiêm túc học tập và tuân thủ đầy đủ nội quy lớp học.

Kính mời các Luật sư, Tổ chức hành nghề luật có nhu cầu tìm hiểu về chuyên đề nêu trên đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng với Ban tổ chức theo địa chỉ email: uybandaotaoboiduong.vbf@gmail.com

Thông tin đăng ký bao gồm:

- Họ và tên

- Ngày tháng năm sinh

- Số thẻ luật sư, ngày cấp thẻ, Đoàn Luật sư

- Email nhận tài liệu và đường link tham gia khóa học

(Khi gửi email đăng ký, Luật sư không gửi đầy đủ các thông tin nêu trên được coi là đăng ký không hợp lệ và không được đưa vào danh sách tham gia bồi dưỡng)

Thông tin chi tiết về khóa bồi dưỡng vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 0243.776.5685 (Cao Thị Nga) hoặc email uybandaotaoboiduong.vbf@gmail.com


TUQ. CHỦ TỊCH

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

LS.TS. Nguyễn Đình Thơ962 views0 comments