Thái Nguyên: Tổ chức trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của luật sư hai nước Hoa Kỳ và Việt Nam

Ngày 22/6/2016, tại Sở Tư Pháp tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của luật sư hai nước: Hoa Kỳ và Việt Nam. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Sở Tư Pháp, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên, cùng các Giáo sư, Tiến sĩ Luật của Việt Nam, Hoa Kỳ và các luật sư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.


Tại buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, Luật sư Tiến sĩ, Trọng tài viên Bernad Nguyễn Đăng, Giám đốc Trung tâm hòa giải Paxific (Bang Texax, Hoa Kỳ) đã đề cập đến 6 vấn đề chính: Việc đào tạo luật sư ở Hoa Kỳ; Sứ mệnh, vai trò và trách nhiệm của luật sư ở Hoa Kỳ; Cách giải quyết những vấn đề tranh chấp và trọng tài ở Mỹ được giải quyết như thế nào; Phương pháp giải quyết các trường hợp trẻ vị thành niên phạm tội; Việc thực hiện bản án đã có hiệu lực pháp luật; Xem xét và thi hành bản án tử hình ở nước Mỹ.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Kim Quế, khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và ông Phan Thanh Long, Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thái Nguyên đã phát biểu ý kiến tham gia thảo luận chia sẻ về một số vấn đề: Vai trò của luật sư trong các hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; Cơ chế xử lý tội phạm là vị thành niên như thế nào; Các trường hợp đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm, quyền hạn ra sao khi so sánh giữa luật pháp của việt Nam và Mỹ; Trường hợp bản án có hiệu lực nhưng không được thi hành thì xử lý thế nào…


Buổi trao đổi đã góp phần giúp các luật sư hiểu cặn kẽ hơn về luật pháp của cả hai nước Việt Nam và Mỹ, nhằm phát triển nghề luật sư ngày càng lớn mạnh, đáp ứng được bối cảnh hội nhập quốc tế của Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kim Phượng

0 views0 comments