THÔNG BÁO Đăng ký tham dự Hội thảo giữa LĐLS Việt Nam với LĐLS CHLB Đức và Quỹ IRZ

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO ĐƯỢC TỔ CHỨC VỚI SỰ PHỐI HỢP GIỮA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM, LĐLS LIÊN BANG ĐỨC VÀ QUỸ IRZ Kính gửi các luật sư thành viên,

Thực hiện Bản ghi nhớ đã ký kết giữa hai bên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phối hợp với Liên đoàn Luật sư Liên bang Đức, cùng sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác quốc tế Đức về pháp luật (IRZ) tổ chức hội thảo với chủ đề "Kỹ năng của luật sư khi tư vấn đàm phán, soạn thảo hợp đồng mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn chuyển nhượng dự án bất động sản trong bối cảnh nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế".

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến và được diễn ra vào buổi chiều trong 02 ngày là 14 và 15/03/2022.

Tham dự và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tại Hội thảo, về phía Việt Nam có:

- Luật sư Trần Tuấn Phong – Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Luật sư sáng lập Công ty VILAF Hồng Đức

- Luật sư Trương Nhật Quang – Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH YKVN,

Về phía CHLB Đức có:

- Giáo sư, Tiến sỹ Volkert Vorwerk, Luật sư tại Tòa án tối cao Liên bang

- Luật sư, Tiến sỹ Jan Valentin Deichsel, Đoàn Luật sư Celle.


Liên đoàn Luật sư Việt Nam thông báo để các Luật sư đăng ký tham dự hội thảo theo đường link sau trước ngày 10/3/2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkKFsFi0kzKhNjLqs3df_cf_CLBjBp6oocB4z_pk0K6eIBpA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

(Đường link tham dự trực tuyến sẽ được gửi đến địa chỉ email của Luật sư nêu trong bản đăng ký trước ngày tổ chức hội thảo)

Trân trọng.

1,145 views0 comments