THÔNG BÁO: Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk chuyển trụ sở làm việc

Vào ngày 29 tháng 4 năm 2016, được sự quan tâm của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc cấp trụ sở làm việc cho Đoàn luật sư; Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk đã chuyển trụ sở làm việc đến địa chỉ mới tại:

Địa chỉ: Số 46 đường Y Jút, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

Điện thoại: (84) 500 3857 609

Liên đoàn Luật sư Việt Nam xin thông báo đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc Liên đoàn  Luật sư Việt Nam; Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các cơ quan tiến hành tố tụng; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết.

VPLĐ

3 views0 comments