THÔNG BÁO: BÌNH CHỌN SỰ KIỆN TIÊU BIỂU, NỔI BẬT CỦA NGÀNH TƯ PHÁP NĂM 2015

Kính gửi: Các Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư

Hiện nay, Bộ Tư pháp đang tổ chức bình chọn các sự kiện tiêu biểu, nổi bật của ngành tư pháp năm 2015. Trong đó, đội ngũ luật sư Việt Nam cũng được Bộ Tư pháp vinh danh tại mục bình chọn “Bước chuyển căn bản về nhận thức, đánh dấu sự ghi nhận của xã hội đối với đội ngũ luật sư trong việc thực hiện sứ mệnh bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân trong hoạt động tố tụng”.

Kính mong các Luật sư, các tổ chức hành nghề luật sư bình chọn cho sự kiện tiêu biểu này.

Bình chọn cho sự kiện này (tại đây)

1 view0 comments