THÔNG BÁO Danh sách người tập sự đủ điều kiện và không tham dự Kỳ kiểm tra sự HNLS đợt 1 2019


Xem Thông báo chi tiết tại đây!


Liên đoàn Luật sư Việt Nam

66 views0 comments