Thông báo Hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Quý II/2014)

LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Số: 05/TB–LĐLSVN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM (Quý II  năm 2014)

Thực hiện Quy chế làm việc của Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn và các cơ quan giúp việc của Liên đoàn quy định về chế độ thông tin được quy định tại Điều 18, Lãnh đạo Liên đoàn Luật sư thông báo về kết quả công tác và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam Quý II năm 2014 như sau: 1. Thực hiện nhiệm vụ chính trị, tham gia vào công tác xây dựng pháp luật và cải cách tư pháp Quý II/2014 Liên đoàn Luật sư Việt Nam tham gia tích cực vào việc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Cụ thể là đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật dân sự, Dự thảo Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Dự thảo đổi mới công tác trợ giúp pháp lý, Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện pháp luật về doanh nghiệp…Lãnh đạo Liên đoàn đã tham gia và thực hiện tốt các hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp TW giao. Liên đoàn đang tiếp tục phối hợp với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp tham gia cải cách thủ hành chính. Tháng 6/2014, Liên đoàn đã thành lập 04 nhóm cải cách thủ tục hành chính để nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách quy định, thủ tục hành chính theo kế hoạch của Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính; tham gia các hoạt động của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính - Bộ Tư pháp, hoạt động của Liên đoàn luật sư Việt Nam. Ban nghiên cứu pháp lý Biển Đông và Hải đảo của Liên đoàn đã được kiện toàn về nhân sự. Trong Quý II/2014, Liên đoàn đã ra 02 bản tuyên bố phản đối phía Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; đặc biệt là đối với việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trên thềm lục địa của Việt Nam. Hiện nay Liên đoàn đang chủ động chuẩn bị đóng góp với Chính phủ những phương án kiện Trung Quốc với các cơ quan tài phán quốc tế. 2. Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Luật sư Việt Nam        Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 của Liên đoàn luật sư Việt Nam là tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ các Đoàn luật sư để tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II tổ chức vào Quý III/2014. Ban Tổ chức Đại hội đã hoàn tất công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ II. Trong đó, đã xây dựng và hoàn thiện các các dự thảo văn bản phục vụ Đại hội, công tác nhân sự, công tác truyền thông và công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất để trình Hội đồng luật sư toàn quốc thông qua. Riêng về Đề án nhân sự Đại hội và phương án nhân sự bầu vào các chức danh Lãnh đạo của Liên đoàn đã được thống nhất trong tập thể Ban Thường vụ và sự chỉ đạo của Đảng đoàn. Đảng đoàn Liên đoàn đã làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Tư pháp, với Ban Nội chính, Ban Tổ chức Trung ương. Hiện nay Đề án nhân sự và phương án nhân sự bầu vào các chức danh lãnh đạo của Liên đoàn, danh sách dự kiến nhân sự bầu vào Hội đồng luật sư toàn quốc nhiệm kỳ II đang được lấy ý kiến đóng góp của Ban Chủ nhiệm và Đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của các Đoàn luật sư, sau đó Hội đồng luật sư toàn quốc thảo luận, bỏ phiếu thăm dò, Đảng đoàn xem xét hoàn chỉnh để gửi Ban Tổ chức Trung ương trình Ban Bí thư phê duyệt. 3. Công tác thường xuyên của Liên đoàn 3.1. Công tác bảo vệ quyền lợi luật sư; giám sát đạo đức nghề nghiệp luật sư, khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến luật sư Trong Quý II/2014, Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật và Uỷ ban Bảo vệ quyền lợi luật sư đã tham mưu và trực tiếp giải quyết nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo của luật sư hoặc liên quan đến luật sư. Uỷ ban Giám sát đạo đức nghề nghiệp, khen thưởng, kỷ luật nhận được 22 đơn thư khiếu nại, tố cáo (trong đó không thuộc thẩm quyền là 06 trường hợp, chuyển về các Đoàn luật sư giải quyết 11 trường hợp, còn lại 05 trường hợp là thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Liên đoàn). Uỷ ban Bảo về quyền lợi luật sư nhận được 08 trường hợp đề nghị bảo vệ quyền lợi cho luật sư. Liên đoàn đã có văn bản yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng tôn trọng quyền hành nghề hợp pháp của luật sư. Công tác bảo vệ quyền lợi luật sư đã  được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, đúng Điều lệ. Công tác khen thưởng, Ban Thường vụ Liên đoàn quyết định khen thưởng cho các cá nhân, đơn vị có thành tích như sau: Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đoàn luật sư tỉnh Thanh Hoá, tặng Bằng khen cho 02 tổ chức hành nghề có thành tích trong hoạt động hành nghề giai đoạn 1989 - 2014 và 04 cá nhân có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 1989 - 2014; tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” cho 04 luật sư đã có thời gian hoạt động hành nghề luật sư từ 15 năm trở lên. 3.2. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Trong Quý II/2014, Liên đoàn luật sư đã tổ chức 09 lớp bồi dưỡng với nhiều nội dung và chủ đề khác nhau như: bồi dưỡng về Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư với các nội dung sau: Kỹ năng tư vấn của luật sư trong kinh doanh thương mại; Kỹ năng tranh tụng của luật sư khi tham gia các vụ án hình sự, dân sự…tại các tỉnh phía Bắc, Cà Mau, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh… 3.3. Công tác hợp tác quốc tế           a) Trong khuôn khổ Dự án “Hợp tác kỹ thuật về Cải cách Hệ thống Tư pháp và Pháp luật” do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, Liên đoàn luật sư tiếp tục thực hiện các hoạt động của Dự án JICA; chuẩn bị nội dung việc đánh giá, tổng kết hoạt động cuối kỳ của Dự án JICA… b) Triển khai Chương trình hỗ trợ cải cách tư pháp do Đan Mạch, Thuỵ Điển và EU tài trợ (Dự án JPP), Liên đoàn đang tiếp tục triển khai các Kế hoạch hoạt động của Dự án JPP trong năm 2014. Với sự hỗ trợ của Dự án, Liên đoàn đã tổ chức thành công 04 cuộc Hội thảo gồm: Hội thảo “Góp ý Dự thảo Quy trình, thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại đối với luật sư, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư”, Hội thảo “Xây dựng Kế hoạch hoạt động triển khai Chiến lược phát triển kinh tế của Liên đoàn luật sư Việt Nam”, Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở và Lụât kinh doanh bất động sản - Thực tiễn và thay đổi của thị trường bất động sản”, Hội thảo “Hội thảo đánh giá và rút kinh nghiệm tổ chức, hoạt động trợ giúp pháp lý”;  tổ chức 07 lớp bồi dưỡng về Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp lụât sư, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho luật sư các tỉnh phía Bắc, Cà Mau, thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…; tổ chức đợt trợ giúp pháp lý miễn phí cho nhân vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh Sơn La, Bình Định, Quảng Ngãi…           c) Tiếp tục mở rộng hợp tác, quan hệ quốc tế, Liên đoàn luật sư cũng đã có nhiều buổi tiếp và làm việc với các tổ chức quốc tế như tiếp Bà Vanessa - Đại sứ quan Đan Mạch, tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản, tiếp Giám đốc Dự án Hiệp hội luật sư Canada, tiếp đại diện Công ty luật K&K Hà Lan, tiếp Đoàn Bộ Tổng chưởng lý Australia… 3.4. Công tác phối hợp với các Bộ, ngành và các cấp uỷ chính quyền địa phương Liên đoàn luật sư Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp thực hiện chế độ tự quản, kết hợp với quản lý nhà nước, thực hiện chiến lược phát triển đội ngũ luật sư; phối hợp với Viện Kiểm sát, TANDTC, Bộ Công an và các cơ quan có liên quan ở Trung ương... để tạo thuận lợi trong hành nghề của luật sư, đồng thời tăng cường giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Liên đoàn luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của các luật sư trong hành nghề. Cho đến thời điểm hiện nay, còn Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh chưa tổ chức Đại hội nhiệm kỳ. Đảng đoàn và Lãnh đạo Liên đoàn đã trực tiếp làm việc với Thường trực thành uỷ, UBND để chỉ đạo và hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn luật sư để có thể tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.          3.5. Công tác quản lý tài chính và quản lý cơ sở vật chất Trong thời gian vừa qua, Lãnh đạo Liên đoàn tiếp tục làm việc với các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội để xúc tiến việc giải phóng mặt bằng và giao diện tích còn lại của Nhà số 9 Hồ Xuân Hương, Hà Nội; đã làm việc với Sở Quy hoạch kiến trúc và UBND TP. Hà Nội để đề nghị bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc của Liên đoàn tại khu vực Tây Hồ Tây. Công tác thu phí thành viên đang triển khai tích cực. Văn phòng Liên đoàn và Cơ quan đại diện Liên đoàn tại TP. Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện thu trực tiếp phí thành viên Liên đoàn đối với 02 Đoàn luật sư có số lượng luật sư đông thành viên là Đoàn luật sư thành phố Hà Nội và Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh. Văn phòng Liên đoàn cũng đã gửi thông báo về việc chậm nộp phí thành viên cho một số Đoàn luật sư. Đối với những luật sư thực sự có khó khăn, già yếu hoặc lâm bệnh nặng, Liên đoàn đã có quyết định miễn, giảm phí thành viên nhằm giảm bớt khó khăn cho các luật sư. 3.6. Các công tác khác Trong Quý II/2014, Bộ phận trang Web đã tích cực đưa tin, cập nhật các thông tin về hoạt động của Liên đoàn cũng như thông tin liên quan đến hoạt động hành nghề luật sư và hoạt động của các Đoàn luật sư để truyền thông rộng rãi đến giới luật sư cả nước. Trang web của Liên đoàn đang ngày càng được củng cố, mở rộng phạm vi đưa tin và cập nhật những thông tin về luật sư và hoạt động nghề nghiệp luật sư, những đóng góp kiến nghị sửa đổi, bổ sung các đạo luật, tạo những diễn đàn bổ ích cho giới luật sư và là một kênh thông tin đáng tin cậy. Ngoài ra, Liên đoàn tiếp tục củng cố nhân sự trang web để chất lượng và nội dung website của Liên đoàn ngày càng tốt hơn. Đặc biệt, Tạp chí Luật sư Việt Nam, cơ quan ngôn luận của giới luật sư Việt Nam đã được phát hành 4 số từ tháng 3 đến tháng 6/2014. Những bài viết nghiên cứu, lý luận trong lĩnh vực pháp luật, trong hoạt động hành nghề luật sư, về những vụ án điển hình… đăng trên Tạp chí đã góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về vai trò của luật sư trong việc bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân theo tinh thần cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN. Việc cấp, đổi Thẻ luật sư cho các luật sư, trong Quý II/2014, Liên đoàn đã tiến hành 08 đợt cấp, đổi thẻ cho tổng số 267 luật sư (trong đó có 21 luật sư chuyển đoàn và 03 luật sư gia nhập lại). Việc cấp, đổi Thẻ luật sư được tiến hành theo đúng quy định về cấp, đổi và quản lý Thẻ luật sư; nâng tổng số luật sư là 8701 luật sư. Trên đây là những hoạt động của Liên đoàn đã được triển khai trong Quý II năm 2014, xin thông báo tới các Uỷ viên Hội đồng luật sư toàn quốc được biết. Trân trọng.

Nơi nhận: - Ban chỉ đạo CCTPTW (để b/c); - Bộ Tư pháp (để b/c); - Chủ tịch (để b/c); - Các Phó Chủ tịch (để biết); - Uỷ viên HĐLSTQ; - Lưu: VPLĐLSVN.

KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ (đã ký)

LS.TS. Đỗ Ngọc Thịnh

21 views0 comments