THÔNG BÁO: KẾT QUẢ PHÚC TRA KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA BẮC (ĐỢT 1 NĂM 2017)


XEM DANH SÁCH (TẠI ĐÂY)

HĐKTKQTSHNLS KV PHÍA BẮC

37 views0 comments