THÔNG BÁO: KẾT QUẢ PHÚC TRA KIỂM TRA TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ KHU VỰC PHÍA NAM (ĐỢT 1 NĂM 2017)


(XEM KẾT QUẢ PHÚC TRA TẠI ĐÂY)

HĐKTKQTSHNLS KV PHÍA NAM

70 views0 comments